Moet ik mijn stagiair verder blijven betalen voor zijn nog geleverde prestaties tijdens de lockdownperiode?

Een zelfstandige (stagiair) die geen prestaties (kan) leveren, kan ook niet factureren voor die prestaties.

- In alle ‘nieuwe’ stageovereenkomsten (stageovereenkomsten vanaf 2019), moet verplicht gefactureerd worden per uur. Enkel gepresteerde uren geven recht op vergoeding;

- Hetzelfde geldt voor eventueel afgesproken bonussen (op gerealiseerde dossiers). Enkel gerealiseerde zaken geven recht op vergoeding. Mocht er zich tijdens de periode van verplichte sluiting toch een realisatie voordoen geeft deze uiteraard wel nog steeds recht op de afgesproken vergoeding of bonus;

- Voor stagiairs die forfaitair betaald worden is het aangewezen dat stagiair en stagemeester zelf tot een vergelijk komen. Minstens dienen de nog gepresteerde dagen (van vóór de verplichte sluiting) pro rata betaald te worden.

11 mei 2020