Mijn stageovereenkomst werd tijdens de lockdownperiode verbroken. Wat nu?

Bij een verbreking van de stageovereenkomst moet je als stagiair normaal binnen de 3 maanden een nieuwe stageovereenkomst voorleggen aan de Uitvoerende Kamer. Onder de huidige omstandigheden is het echter quasi onmogelijk om een nieuwe stagemeester te vinden.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de periode van 3 maanden om een nieuwe stagemeester te vinden pas starten zodra de verplichte sluiting van kantoren voorbij is. Hiervoor hoef je als stagiair geen aanvraag te doen.

Opgelet, voor verbrekingen die dateren van voor de verplichte sluiting (zijnde vóór 18 maart jl.) worden de reeds verlopen dagen voorgaand aan 18 maart wel in rekening genomen bij de 3 maanden waarbinnen een nieuwe stageovereenkomst moet bezorgd worden. 

Een voorbeeld: een stage werd verbroken op 05/02/2020. Normaal dient een nieuwe stageovereenkomst bezorgd te worden ten laatste op 04/05/2020. Nu zal dit pas dienen te gebeuren op 04/05/2020 + het aantal dagen van de verplichte sluiting.

Voor verdere (algemene) vragen over de stage zie ook de stage FAQ.

11 mei 2020