Ik kan/wil/mag voorlopig geen stage meer lopen. Wat nu?

We begrijpen de beslissing van de stagemeester die aan zijn stagiair vraagt om tijdelijk geen werkzaamheden meer voor hem te verrichten, dit om besmetting te voorkomen alsmede omdat er te weinig werk is (kantoren zijn niet meer geopend – plaatsbezoeken kunnen niet meer). Evenzeer respecteren we de beslissing van een stagiair die zelf beslist om geen stageactiviteiten te verrichten omwille van dezelfde redenen.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de Uitvoerende Kamer de stageperiode van 36 maanden automatisch en voor alle stagiairs verlengen met de volledige periode van de verplichte sluiting. Je hoeft hier dus geen aanvraag voor in te dienen.

Noteer dat er op dit moment geen zittingen van de Uitvoerende Kamer plaatsvinden zodat het een tijd kan duren vooraleer je verdere berichten van het BIV ontvangt.

 - De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgt iedereen iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen. In samenspraak met de stagemeester kan er ook de komende periode – via mail / per post / telefonisch - verder (thuis, of op kantoor achter gesloten deuren) gewerkt worden. Ter herinnering: plaatsbezoeken zijn verboden. Zie ook BIVFlash#6.

 - Deze gewerkte uren of dagen mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

Voor verdere (algemene) vragen over de stage zie ook de stage FAQ.

31 maart 2020