Mogen plaatsbezoeken plaatsvinden?

Vanaf 13 februari 2021 zijn plaatsbezoeken in aanwezigheid van een vastgoedmakelaar opnieuw mogelijk. Dit moet evident gebeuren met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Hierbij dient het sectorprotocol strikt nageleefd te worden. Het protocol werd op 11 februari 2021 gevalideerd door de bevoegde ministers. 

Download het sectorprotocol

Het protocol bestaat uit 13 punten met diverse praktische afspraken (zoals het aanstellen van een Corona-coördinator binnen het kantoor, maximaal aantal aanwezigen bij een bezoek, etc.). In de nieuwste sectorgids wordt ook naar dit protocol verwezen. 

Afficheer de regels vermeld onder punt 9 van dit protocol op kantoor. 

Verstuur voorafgaand aan elk bezoek de richtlijnen onder punt 12 (voor de bezoekers) en onder punt 13 (voor eventuele bewoners) aan alle betrokkenen. Mail voorafgaandelijk de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. 

Zorg ervoor dat er op de website van het vastgoedkantoor zo spoedig mogelijk hetzij een link wordt voorzien naar dit protocol, hetzij de tekst van dit protocol wordt hernomen. 

Maak duidelijk dat deze regels strikt nageleefd moeten worden.

Het protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan een pand kan plaatsvinden, gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, en geldt voor alle types van bezoeken, al dan niet in aanwezigheid van potentiële kopers of huurders, die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…). 

Dit protocol kan geactualiseerd worden in functie van eventuele aangepaste richtlijnen. We brengen je tijdig op de hoogte van elke wijziging die zich zou voordoen. 

We maakten een infofilmpje voor de consument waarin wordt uitgelegd dat je er alles aan doet om dat plaatsbezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen! Deel het gerust op je site en social media en stuur het filmpje ook voor elk plaatsbezoek naar de bezoekers door. 

12 februari 2021