Wat kan ik doen als de financiële middelen van de VME dreigen op te raken?

Je kan in deze periode niet fysiek vergaderen (enige uitzondering is waarbij er op afstand vergaderd wordt op voorwaarde dat de VME met eenparigheid schriftelijk alle beslissingen neemt die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden), maar je bent wel gemachtigd om provisies op te vragen bij de mede-eigenaars om de goede werking (continuïteit) van de VME verder te kunnen garanderen.

26 maart 2020