Ik ben syndicus. Wat is de werkwijze als ik mijn beheerkantoor terug mag heropenen op 11 mei?

De beheerkantoren vallen onder fase 1b (B2C) en kunnen op 11 mei hun kantoor heropenen. De heropening verloopt wel onder strikte voorwaarden. Het Ministerieel Besluit van 8/05/20 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, preciseert de modaliteiten waaronder ondernemingen hun klanten kunnen ontvangen (zie artikel 1, §2.

Premier Sophie Wilmès sprak tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ll. eveneens over volgende belangrijke aandachtspunten:

  • het belang van het naleven van de social distancing (geen fysiek contact en een minimale afstand van 1,5 meter),
  • het dragen van een mondmasker door de klant(en) dat sterk wordt aanbevolen;
  • de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en het feit dat hij alles in het werk moet stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Uiteraard heeft er nauw overleg plaatsgevonden met de sector en de sociale partners rond de heropstart. Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de heropstart veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). De sectorrichtlijnen voor de syndici staan op p.23Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. 

Je kan ook de 'generieke gids 'veilig aan het werk' raadplegen die voor alle sectoren geldt.

Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

02 juli 2020