Ik ben syndicus. Mag ik mijn kantoor heropenen?

Syndici werden opgenomen in de bijlage aan het MB van 01-11-2020 onder de essentiële beroepen/dienstverleners. De syndicuskantoren mogen aldus open blijven. De volgende modaliteiten worden meegegeven:

 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet gegarandeerd worden
 • Klanten zonder afspraak worden toegelaten voor 30 minuten, na afspraak zo lang als gebruikelijk is
 • Eén klant per 10m² wordt toegelaten
 • In winkels is het voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker
 • De activiteiten moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen van meer dan 4 personen worden vermeden
 • Er moeten middelen worden voorzien om de noodzakelijke handhygiëne te kunnen garanderen voor het personeel en de klanten
 • Het gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd en de werkplaats wordt goed verlucht

Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de kantoorwerking veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). De sectorrichtlijnen voor de syndici staan op p.23. Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. 

Je kan ook de 'generieke gids 'veilig aan het werk' raadplegen die voor alle sectoren geldt.

Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van het Overlegcomité. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

 

Welke maatregelen moet ik treffen voor mijn personeel?

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien telewerk niet kan worden toegepast moet steeds met deze modaliteiten rekening gehouden worden:

 

 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet gegarandeerd worden
 • Klanten zonder afspraak worden toegelaten voor 30 minuten, na afspraak zo lang als gebruikelijk is
 • Eén klant per 10m² wordt toegelaten
 • In winkels is het voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker
 • De activiteiten moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen van meer dan 4 personen worden vermeden
 • Er moeten middelen worden voorzien om de noodzakelijke handhygiëne te kunnen garanderen voor het personeel en de klanten
 • Het gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd en de werkplaats wordt goed verlucht

Meer info vind je in de sectorgids

Werkgevers moeten maandelijks, via een online registratiesysteem dat door de RSZ op haar portaalsite ter beschikking wordt gesteld, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk registreren. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand worden ingediend.

29 maart 2021