De benoeming van een nieuwe syndicus stond op de dagorde van de AV, maar deze heb ik noodgedwongen moeten uitstellen. Bevind ik mij nu in een buitenwettelijke situatie?

Via een volmachtenbesluit kon minister van Justitie Koen Geens een oplossing bieden voor het uitstellen van de algemene vergaderingen, alsook voor het probleem van de aflopende mandaten van syndici, als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Lees het persbericht van minister Geens.

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is in de praktijk niet werkbaar, gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat hiervoor sowieso eenieder dient akkoord te gaan (met eenparigheid). In het verleden heeft de wetgever steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan en de moeilijkheden om iedereen te bereiken.

De algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen vijf maanden. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd:  de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.

Lees ook de duiding bij het volmachtenbesluit van de minister.

30 maart 2020