Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 januari 2010
  Chambre Exécutive
  444 (D3263)
  Samenvatting: 
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  26 januari 2010
  Chambre Exécutive
  433 (D3378)
  Samenvatting: 
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 januari 2010
  Chambre Exécutive
  434 (D3195)
  Samenvatting: 
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  20 januari 2010
  Chambre d'Appel
  598 (D2778)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – acte délictueux visant à octroyer le
  bénéfice indu de la loi organique sur les CPAS – amendement tardif – manquement aux
  articles 1, 22 et 23 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  20 januari 2010
  Chambre d'Appel
  599 (D2997)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence de contrôle et de direction
  effective de la société – manquement aux articles 4 et 22 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  22 april 2009
  Chambre d'Appel
  553 (D2749)
  Samenvatting: 
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  17 februari 2009
  Chambre Exécutive
  349 (D2632)
  Samenvatting: 

  Violation du devoir de discrétion – manquement aux articles 1 et 34 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  24 juni 2005
  Uitvoerende Kamer
  344 (T1819)
  Samenvatting: 
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  16 april 2004
  Uitvoerende Kamer
  286 (T1653)
  Samenvatting: 

  De Uitvoerende Kamer besloot dat bewezen werd dat de vastgoedmakelaars in het kader van een verkoopsopdracht geen verzakingsbeding hadden opgenomen in de overeenkomst, gebruik hadden gemaakt van een meerwaardebeding, nagelaten te hebben vanuit hun marktkennis de reële waarde van het goed te schatten, gebruik gemaakt hebben van een onduidelijke overeenkomst en een ereloon te hebben bedongen dat niet in verhouding staat met de geleverde diensten. De vastgoedmakelaars worden door de Uitvoerende Kamer gesanctioneerd met een schorsing van 3 maanden.

  Aard klacht: 
  Niet-conforme overeenkomst
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  23 oktober 2001
  Chambre Exécutive
  101 (D823)
  Samenvatting: 
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  10 november 1999
  Uitvoerende Kamer
  53 (T610)
  Samenvatting: 

  De makelaar zou in een verkoopsopdracht een prijs hebben aanvaard, terwijl hij had moeten weten dat deze manifest onrealistisch was. Volgens de Uitvoerende Kamer dient de makelaar de eigenaar tot meer redelijkheid te brengen en kan hij desnoods zijn tussenkomst weigeren. De Kamer stelt echter ook dat de raming van een onroerend goed geen exacte wetenschap is. Aangezien naar alle waarschijnlijkheid en bij gebreke aan bewijs van het tegendeel de makelaar de eigenaars correct heeft geïnformeerd omtrent de waarde van hun appartement spreekt de Kamer hem vrij van de tenlastenleggingen.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht

Pagina's