Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  06 mei 2011
  Uitvoerende Kamer
  1854 (T2841)
  Samenvatting: 

  Nalaten een correcte en volledige afrekening op te stellen – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 3, 36, 38 en 44 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  05 april 2011
  Kamer van Beroep
  662 (T3270)
  Samenvatting: 

  Niet betalen lidmaatschapsbijdragen – gebrek aan respect en ontzag.

  Aard klacht: 
  Ledenbijdrage BIV
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  23 februari 2011
  Kamer van Beroep
  650 (T4828)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling – gebrek aan respect en ontzag.

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
  Verzekering & borgstelling
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  11 januari 2011
  Kamer van Beroep
  643 (T4004)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44 van de plichtenleer van het BIV

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  19 november 2010
  Uitvoerende Kamer
  1718 (T3695)
  Samenvatting: 

  Schaden van een collega-makelaar – oneerlijke handelspraktijken – gebrek aan respect en ontzag– gebruik van niet conforme bemiddelingsopdrachten - onvoldoende controle en/of continu toezicht te hebben georganiseerd – onrechtmatig toe-eigenen van titels - gebruik van niet conforme documenten

  Aard klacht: 
  Niet-conforme overeenkomst
  Medewerking tuchtonderzoek
  Eer en waardigheid
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  22 oktober 2010
  Uitvoerende Kamer
  1672 (T3989)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  14 oktober 2010
  Kamer van Beroep
  625 (T4267)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  25 juni 2004
  Uitvoerende Kamer
  297 (T1731)
  Samenvatting: 

  De Uitvoerende Kamer buigt zich over een dossier waarbij de aangeklaagde vastgoedmakelaar in de briefwisseling met het Instituut steeds weigerde de nodige toelichting ten gronde te geven, zoals hem werd gevraagd door de verslaggever. Aangeklaagde beriep zich hiervoor op zijn beroepsgeheim. De Uitvoerende Kamer verwees naar de uitzondering die voorzien is in de Plichtenleer, wat maakt dat de vastgoedmakelaar gehouden is terzake te antwoorden en alle hem gevraagde inlichtingen over te maken. Aangezien er geen toelichting werd gegeven werd de tenlastelegging dan ook weerhouden.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verhuur
  Bemiddeling verkoop
  Niet-conforme overeenkomst
  Eer en waardigheid
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  25 juni 2004
  Uitvoerende Kamer
  297 (T1383)
  Samenvatting: 
  Aard klacht: 
  Bemiddeling verhuur
  Bemiddeling verkoop
  Niet-conforme overeenkomst
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Verzekering & borgstelling
  Medewerking tuchtonderzoek

Pagina's