Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  16 december 2016
  Uitvoerende Kamer
  3004 (T7895)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar liet na zijn verplichte jaarlijkse BIV-bijdrage te betalen, dit gedurende een periode van 3 jaar. Hij reageerde ook niet op de brieven die het BIV hierover stuurde. Voor deze inbreuk werd hij geschrapt van het tableau van vastgoedmakelaars.

  Aard klacht: 
  Ledenbijdrage BIV
  Medewerking tuchtonderzoek
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  09 september 2011
  Uitvoerende Kamer
  1930 (T5520)
  Samenvatting: 

  Niet betalen ledenbijdrage – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44, van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
  Ledenbijdrage BIV
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  21 juni 2011
  Kamer van Beroep
  681 (T3268)
  Samenvatting: 

  Niet betalen ledenbijdrage - Inbreuk op artikel 1 van de plichtenleer van het BIV schrapping.

  Aard klacht: 
  Ledenbijdrage BIV
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  05 april 2011
  Kamer van Beroep
  662 (T3270)
  Samenvatting: 

  Niet betalen lidmaatschapsbijdragen – gebrek aan respect en ontzag.

  Aard klacht: 
  Ledenbijdrage BIV
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  28 januari 2010
  Kamer van Beroep
  594 (T3274)
  Samenvatting: 

  Niet betalen ledenbijdrage - niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering – gebrek aan respect en ontzag

  Aard klacht: 
  Ledenbijdrage BIV
  Verzekering & borgstelling
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  14 januari 2010
  Uitvoerende Kamer
  789 (T3821)
  Samenvatting: 

  Weigeren de BIV-bijdrage te betalen – niet voorzien in een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële waarborg derdengelden - Inbreuk op de artikelen 1,5, 23 en 32 van de plichtenleer van het BIV en de artikelen 93- 94 van de WHPC.

  Aard klacht: 
  Ledenbijdrage BIV
  Verzekering & borgstelling