Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  21 juni 2011
  Kamer van Beroep
  679 (T4507)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een financiële borgstelling - Inbreuk op artikel 1, 5, 32 van de plichtenleer van het BIV en op hoofdstuk 7, Afdeling 4 alsook artikel 94/3 van de WHPC.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Collegialiteit
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  27 mei 2011
  Uitvoerende Kamer
  1875 (T5353)
  Samenvatting: 

  Nalaten voorschot op derdenrekening te zetten - Inbreuk op de artikelen 1, 28, en 29 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  06 mei 2011
  Uitvoerende Kamer
  1855 (T3477)
  Samenvatting: 

  Achterhouden van gelden – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 28, 29 en 44 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Eer en waardigheid
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  11 februari 2010
  Uitvoerende Kamer
  793 (T2335)
  Samenvatting: 

  Niet plaatsen van het voorschot op de derdenrekening – overeenkomsten gebruiken die onduidelijk en dubbelzinnig zijn opgesteld– geen kwijting/ facturatie verlenen van geïnde bedragen –veinzen van een hoger bod – onduidelijk adverteren - gebrek aan toezicht en controle – gebruik van niet-conforme documenten - Inbreuk op de artikelen 1,4,8, 20, 22 ,23, 25, 27, 28, 33, 44 van de plichtenleer van het BIV en artikel 94 van de WHPC.

  Aard klacht: 
  Niet-conforme overeenkomst
  Toezicht kantoor en personeel
  Eer en waardigheid
  Financiële verrichtingen
  Bemiddeling verkoop

Pagina's