Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  13 februari 2018
  Kamer van Beroep
  1201 (T8928)
  Samenvatting: 

  Gebrekkige administratief en financieel beheer te hebben gevoerd als syndicus door:
  - nalaten de jaarlijkse Algemene Vergadering te organiseren,
  - nalaten een rechtmatig verzoek tot het houden van een bijzondere Algemene Vergadering te organiseren,
  - zonder verantwoordingsstuk sommen van de rekening van de VME overschrijven op de eigen rekening of op de rekening van andere VME’s,
  - nalaten een correcte overdracht aan een opvolgende syndicus te faciliteren, en
  - toe-eigenen van commissielonen nadat het syndicus mandaat werd beëindigd.

  Nalaten te antwoorden op brieven van het BIV.
  Niet respecteren van de verplichting tot het volgen van permanente vorming.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Syndicus - financieel beh.
  Vormingsverplichting
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  05 april 2011
  Kamer van Beroep
  662 (T3270)
  Samenvatting: 

  Niet betalen lidmaatschapsbijdragen – gebrek aan respect en ontzag.

  Aard klacht: 
  Ledenbijdrage BIV
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  23 februari 2011
  Kamer van Beroep
  650 (T4828)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling – gebrek aan respect en ontzag.

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
  Verzekering & borgstelling
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  11 januari 2011
  Kamer van Beroep
  643 (T4004)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44 van de plichtenleer van het BIV

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  14 oktober 2010
  Kamer van Beroep
  625 (T4267)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek