"Nood aan een evenwichtig en standvastig juridisch kader voor private huurmarkt"

"Nood aan een evenwichtig en standvastig juridisch kader voor private huurmarkt"

maandag 21 oktober 2013

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bericht vandaag over het toenemend aantal gezinnen dat door betalingsproblemen uit huis dreigt gezet te worden. Ook de Vlaamse vastgoedmakelaars, vertegenwoordigd door de grootste beroepsorganisatie CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut BIV, zijn bezorgd over deze tendens. Tegelijkertijd wijst de sector erop dat ook bij verhuurders de vrees voor wanbetaling toeneemt. Het toekomstige huurgarantiefonds kan in dat opzicht een antwoord bieden, op voorwaarde dat er in de modaliteiten voldoende aandacht wordt besteed aan het evenwicht tussen huurder en private verhuurder.

Door de toenemende problematiek van wanbetaling dreigt de huidige krapte op de private huurmarkt enkel nog versterkt te worden, met een verdere inkrimping van het aanbod tot gevolg. CIB Vlaanderen en het BIV benadrukken dat 95 procent van de verhuurders oudere particulieren zijn die slechts één woning verhuren, meestal als een noodzakelijke buffer voor hun pensioen. In dat opzicht is de sector dan ook tevreden dat de VVSG vandaag in de pers bevestigt dat “het niet zozeer de huurprijzen zijn die te hoog liggen, maar wel de hap van het inkomen dat naar de huur moet gaan”.

Om de private huurmarkt aantrekkelijk te houden, vraagt de Vlaamse vastgoedmakelaardij uitdrukkelijk aandacht voor een evenwichtig en standvastig juridisch kader voor de private huurmarkt. Vastgoedmakelaars stellen in de praktijk vast dat continue wijzigingen in het regelgevend kader een ontradend effect hebben en vaak heel wat onzekerheden met zich meebrengen. Zeker in de nieuwe legislatuur zal een standvastig kader, waarbij huurder en verhuurder evenveel verhaal hebben, belangrijk zijn. Vlaanderen verkrijgt dan namelijk de bevoegdheid over de woninghuurwet.

Op 22 november organiseert de sector het grootste vastgoedcongres van het land in Oostende. Daar zal het CIB-memorandum worden voorgesteld met beleidsvoorstellen om wonen in Vlaanderen betaalbaar te houden. Onder meer partijvoorzitters Wouter Beke (CD&V) en Bruno Tobback (SP.A) zullen mee debatteren.