Wet tot wijziging vastgoedmakelaarswet gepubliceerd!

Wet tot wijziging vastgoedmakelaarswet gepubliceerd!

maandag 22 januari 2018

Op 22 januari werd de wet tot wijziging van de vastgoedmakelaarswet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, nadat deze op 14 december 2017 unaniem werd goedgekeurd in het Parlement.

De wet treedt in werking op 1 februari 2018.

De bepalingen inzake de derdenrekening treden in werking op 1 augustus 2018.

Een belangrijke wijziging is de bescherming van de derdengelden (zoals voorschotten) tegen een mogelijk faillissement van de vastgoedmakelaar. De derdenrekening, dewelke reeds deontologisch verplicht was én beschermd werd door de financiële borgstelling (collectieve polis), is nu eindelijk ook wettelijk verankerd. Dat biedt zekerheid aan de consument maar leidt vooral tot een doorgedreven professionalisering van ons beroep.

Verder leidt de wetshervorming tot meer transparantie in de tuchtprocedure en krijgen klagers meer actiemiddelen (zo kan een klager in beroep gaan tegen een beslissing tot seponering). Ook zal het BIV, in zeer ernstige gevallen, aan de rechter kunnen vragen om voorlopige maatregelen te nemen tegen de kleine minderheid van vastgoedmakelaars die er oneerlijke praktijken op nahouden. De nieuwe vastgoedmakelaarswet wijzigt aldus op een aantal punten de tuchtprocedure.

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe wet wijzigt niets op vlak van inschrijvings- en stagevoorschriften!

Lees alvast de geconsolideerde versie van de wettekst!