Vormingen ontcijferd

Vormingen ontcijferd

donderdag 2 november 2017

Een recente duik in Edux, ons vormingsplatform, leverde enkele interessante cijfers op over de periode sinds de lancering begin 2016. Aan Nederlandstalige zijde zijn er intussen 60 erkende vormingsverstrekkers die één of meerdere erkende vormingen aanbieden, aan Franstalige kant zijn dat er 29. Die 60 erkende vormingsverstrekkers bieden 860 erkende Nederlandstalige vormingen aan; de 29 Franstalige organisaties bieden er 337 aan. Verder merken we dat 22 Nederlandstalige vormingsverstrekkers slechts één of twee vormingen aanbieden.

Bijna drie kwart (72,8%) van alle Nederlandstalige vormingen telt mee voor 3 erkende uren of minder. Om jaarlijks aan 10 uur permanente vorming te komen, dien je dus gemiddeld ongeveer 3 vormingen te volgen. Vormingen die tot 6 erkende uren tellen, vertegenwoordigen ongeveer 90% van het aanbod. Slechts één op de tien vormingen telt  tussen de 6 en de 30 erkende uren.

Er zijn 625 Nederlandstalige vormingen die zowel voor syndici als voor bemiddelaars bestemd zijn (197 Franstalige). 51 Nederlandstalige vormingen (40%) zijn dan weer uitsluitend op syndici gericht, tegenover 75 Franstalige (60%). Onder de vormingen die enkel op bemiddelaars gericht zijn, tellen we tot slot 184 Nederlandstalige vormingen (74%) en 65 Franstalige (26%).