Veel klachten rond ontbreken EPC bij Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

Veel klachten rond ontbreken EPC bij Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

woensdag 20 september 2017

De Nederlandstalige Uitvoerende Kamer stelt de laatste maanden opvallend meer klachten vast rond het ontbreken van het EPC in publicaties van onroerend goed. Vandaar dat we langs deze weg graag een herinnering sturen dat deze vermelding wel degelijk verplicht is. Sinds 1 juli van dit jaar geldt de verplichting ook voor woningen zonder verwarming. Voor alle duidelijkheid: ook de vermelding ‘EPC in aanvraag’ is niet toegelaten! De uitzonderlijke gevallen waarin geen EPC vermeld moet worden (bv. in geval de woning onbewoonbaar werd verklaard,...) kan je hier nalezen.

We geven mee dat je de overstromingsgevoeligheid van een pand, zelf gratis en makkelijk kan nagaan via de watertoets. Dit is een tijdsbesparend hulpmiddel en verhindert dat je de info via de notaris moet inwinnen.

Ook vestigen we nog eens de aandacht op de lijst van steden en gemeenten waar een bijzondere informatieplicht geldt bij de verkoop of verhuur van onroerend goed. Intussen telt de lijst 277 Vlaamse gemeenten. In deze gemeenten voorziet de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordenening (VCRO) dat volgende zaken zeker moeten worden meegedeeld in de publiciteit:

  • Of er voor het verkochte goed al dan niet een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd;
  • Wat volgens het plannenregister de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het verkochte goed is;
  • Of er voor het verkochte goed een dagvaarding werd uitgebracht;
  • Of er voor het verkochte goed al dan niet een voorkooprecht geldt;
  • Of het goed al dan niet gelegen is in een goedgekeurde verkaveling.
     
Lees de geactualiseerde algemene informatie omtrent de bijzondere informatieplicht (VCRO).