Uitvoerende Kamer vraagt om waakzaamheid bij mogelijke omgang met de geschrapte Luc Hucks

Uitvoerende Kamer vraagt om waakzaamheid bij mogelijke omgang met de geschrapte Luc Hucks

woensdag 20 oktober 2021

De Nederlandstalige Uitvoerende Kamer verzoekt om de tuchtrechtelijke schrapping van vastgoedmakelaar Luc Hucks uit Deinze, die op vrijdag 8 oktober werd opgelegd, en die met onmiddellijke ingang is ingegaan, integraal te publiceren. De man liep eerder gerechtelijke veroordelingen op. De UK heeft hem intussen geschrapt van het Tableau en wil alle leden beschermen en langs deze weg informeren. Ze vraagt aan eenieder om waakzaam te zijn en zich te onthouden van elk beroepshalve contact met deze man.

Hierna publiceren we de integrale beslissing vanaf de beoordeling van de feiten:

BEOORDELING VAN DE FEITEN:

De leden van de U.K. nemen kennis van het dossier, de oproeping en de vordering van de rechtskundig assessor.

De leden van de U.K. verwijzen naar het dossier en de vordering.

VOORAFGAAND

De vordering tot uitvoerbaarheid bij voorraad, ondanks elk beroep, is mogelijk door de U.K. zo de U.K. hiertoe unaniem en op gemotiveerde manier toe beslist (art. 53, 4°  en art. 55 lid 4 van het KB van 20 juli 2012).

De vordering tot publicatie, is mogelijk zo de tuchtoverheid dit beveelt, dit kan zowel geheel als gedeeltelijk (art. 15 van de Wet van 11 februari 2013).

Verwijzend naar de Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar wordt in deze tevens verwezen naar art. Art. 5 §1, art. 14, art. 17 (elke veroordeling voor misbruik van vertrouwen van het art. 491 Sw., verhindert de uitoefening van de activiteit als vastgoedmakelaar, in geval van verduistering kan de Kamer de vastgoedmakelaar schorsen of schrappen van de lijst).

>> lees verder