Uitvoerende Kamer besteedt aandacht aan permanente vorming

Uitvoerende Kamer besteedt aandacht aan permanente vorming

woensdag 16 november 2016

In enkele recente dossiers heeft de Uitvoerende Kamer de aandacht gevestigd op het belang van de beroepsvervolmaking door permanente vorming. Na een klacht tegen een vastgoedmakelaar, bleek tijdens het onderzoek dat zij onvoldoende uren vorming gevolgd had. Daarop zocht de rechtskundig assessor meer verduidelijking en vroeg hij de makelaar naar eventuele attesten van niet-erkende vormingen.

De vastgoedmakelaar antwoordde echter niet op de eerste, niet op de tweede en niet op de derde brief van de assessor. Voorts stuurde ze haar kat naar de zitting, waarna de Uitvoerende Kamer een bijkomende vormingsverplichting van 20u oplegde binnen het jaar, bovenop de algemene vormingsverplichting. Kan de makelaar binnen een jaar niet de nodige vorming voorleggen, dan volgt een beroepsverbod van één maand (beslissing 2991).

In twee andere dossiers werd eerder al een gelijkaardige beslissing genomen en bleken de vastgoedmakelaars in kwestie in orde met de extra opgelegde vorming (zie tuchtbeslissingen 2995 en 2996).