Syndicus, denk aan je lijst mede-eigendommen!

Syndicus, denk aan je lijst mede-eigendommen!

woensdag 27 mei 2015

Stuur je lijst op voor 15 juni 2015

Sinds begin 2014 ben je als professionele syndici wettelijk verplicht het BIV jaarlijks een lijst te bezorgen van alle mede-eigendommen waarvan je syndicus bent (art. 5 § 4 van de Vastgoedmakelaarswet). Deze verplichting geldt niet alleen voor de syndici met een BIV-erkenning, maar ook voor vrije beroepers die syndicusactiviteiten mogen uitoefenen maar vrijgesteld zijn van het BIV-lidmaatschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld advocaten, boekhouders-fiscalisten BIBF, enz.

Om de gegevens praktisch te verwerken vragen wij aan alle syndici om ons onderstaande gegevens mee te delen via deze standaard Excel-tabel.

Voor de goed georganiseerde syndicus zal het opstellen van de lijst slechts enkele minuten werk zijn. Volgende gegevens zijn nodig:

  1. Naam van de vereniging van mede-eigenaars (VME);
  2. Ondernemingsnummer van de VME;
  3. Adres (straat, nummer, postcode en gemeente) van de VME;
  4. BIV-nummer(s) van de syndicus / vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon syndicus;
  5. Aantal kavels binnen de VME: hoewel dit laatste punt strikt gezien optioneel is, willen we je toch vragen ons deze info te bezorgen. Deze cijfers kunnen ons allen immers data bezorgen waar we tot nu toe als sector nog geen beeld van hebben.
Stuur de ingevulde standaardlijst (Excel) digitaal op via communicatie@biv.be en dit voor 15 juni 2015. Wees op tijd!