Studie Fremault: kanttekeningen bij de cijfers

Studie Fremault: kanttekeningen bij de cijfers

maandag 19 juni 2017

Op 7 juni werd de discriminatiestudie die de VUB en de Ugent samen uitvoerden op de Brusselse private huurmarkt uitvoerig besproken in de pers. De studie kwam er op initiatief van Brussels minister van Huisvesting Céline Fremault (cdH). Ruim een week na publicatie, meldde haar Kabinet ons dat bepaalde cijfers en percentages niet overal correct zijn. De cijfers blijven negatief, maar er moeten toch enkele kanttekeningen bij worden gemaakt.  

Zo blijkt uit de analyse van praktijktesten dat niet bij 44%, maar wel bij 23% van de huuradvertenties mannen met een Noord-Afrikaanse naam benadeeld werden.  Ook enkele andere percentages of verhoudingen, rond bijvoorbeeld het voortrekken van gepensioneerde kandidaat-huurders of discriminatie in geval van de aanwezigheid van assistentiehonden, bleken niet te kloppen. Maar laat ons duidelijk wezen: elk geval waarbij gediscrimineerd wordt is er één teveel. We blijven de makelaars dus ook oproepen om de anti-discriminatiewetgeving na te leven. We betreuren wel dat bepaalde cijfers niet correct vermeld werden en op een negatieve manier de media haalden. Het zou mooi zijn mochten de onderzoekers ook de pers informeren omtrent de gecorrigeerde cijfers.