Premaz zorgt voor sanering van verontreinigingen door stookolietanks en tankstations

Premaz zorgt voor sanering van verontreinigingen door stookolietanks en tankstations

woensdag 15 mei 2019

Tegen eind 2019 krijgt het Brussels Gewest een speciaal Fonds voor de sanering van door stookolietanks verontreinigde gronden. Het gaat om het Premaz-fonds, een samenwerking tussen de drie gewesten, de federale overheid en de petroleumsector (zie ook BIV-Mail 283). Het totale budget voor de sanering van bodemverontreiniging door stookolietanks, en door de tankstations die nog geen gebruik maakten van het bestaande fonds, bedraagt zo’n 159 miljoen euro.

Leefmilieu Brussel schat dat 40 % van de bodemverontreiniging in Brussel te wijten is aan stookolie. De prijs voor een sanering kan hoog oplopen en in het slechtste geval de verkoop van een pand of terrein blokkeren. Het fonds maakt sanering van deze verontreiniging mogelijk voor een max. bedrag van 200.000 euro voor particulieren en max. 100.000 euro voor o.a. bedrijven. Brusselaars die hun terrein al hebben laten saneren, zullen een terugbetaling van de gemaakte kosten kunnen verkrijgen. Meer info vind je hier.