Nieuwe mensen op de lijst van terreurverdachten

Nieuwe mensen op de lijst van terreurverdachten

maandag 12 december 2016

In BIV-Mail 177 kondigden we aan dat de lijst van personen die verdacht worden van terrorisme met 15 personen werd uitgebreid tot 27 personen. Nu, heet van de naald, bereikt ons het nieuws dat er aan die lijst nog eens 6 personen worden toegevoegd. Er zijn nu dus 33 mensen waarmee je als vastgoedmakelaar geen zaken mag doen!

 

Het is verboden om tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten.

 

Het is verplicht om onverwijld alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).

 

Deze lijst is een maatregel genomen in het kader van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en bevat de namen van personen en entiteiten die ervan verdacht worden terroristische daden te stellen of pogen te stellen, ze te vergemakkelijken of eraan deel te nemen. Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middel van deze personen en entiteiten te bevriezen. Het is eenieder verboden om tegoeden en economische middelen direct of indirect ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten.

 

Bekijk de nieuwe lijst!