Nieuwe e-learnings: huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats in Brussel en Wallonië

Nieuwe e-learnings: huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats in Brussel en Wallonië

woensdag 30 augustus 2017

Deze week werden twee e-learnings geüpdatet. Ze zijn raadpleegbaar via www.ebiv.be en handelen over de huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats in Brussel en Wallonië. Naast informatie rond het dwingende karakter van de wet en de toepassingsvoorwaarden, preciseren de cursussen ook de wederzijdse verplichtingen en de gevolgen in geval van een wanprestatie. Verder worden ook de duur van de huur, onderverhuur en de overdracht van het verhuurde goed onder de loep genomen.  

De e-learnings die we aanbieden, zijn verplicht voor stagiairs en kunnen vrijblijvend gevolgd worden door titularissen om hun kennis verder te perfectioneren.