Nieuwe afkortingen toegelaten in vastgoedadvertenties

Nieuwe afkortingen toegelaten in vastgoedadvertenties

woensdag 28 maart 2018

In BIV-Mail 239 kondigden we aan dat de bijzondere informatieplicht die de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) aan de vastgoedmakelaar oplegt licht wijzigde. Zo moet je nu ook bestuurlijke maatregelen in de publiciteit van de verkoop of verhuurstelling voor meer dan negen jaar vermelden.

Voor het opmaken van een advertentie in de geschreven pers (waar doorgaans per letter wordt betaald) mag je gebruik maken van een lijst van afkortingen, opgesteld door het Departement Omgeving. De recente wijziging in de informatieplicht maakte het noodzakelijk om de lijst van toegelaten afkortingen in vastgoed-advertenties uit te breiden. Onlangs werden dan ook zes afkortingen toegevoegd. De afkorting ‘Gdv’ (geen dagvaarding uitgebracht) mag niet langer gebruikt worden. Deze werd vervangen door ‘Gmo’ (geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd), wat een volledigere en juistere terminologie is.

Deze afkortingen zijn nieuw:

Dv    Dagvaarding uitgebracht

Ho    Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd

Bo    Bestuursdwang opgelegd

Lod   Last onder dwangsom opgelegd

Ms    Minnelijke schikking aangegaan

Gmo    Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
 

De volgende afkorting mag niet langer gebruikt worden:

Gdv     Geen dagvaarding uitgebracht

Opgelet: in een advertentie op internet mag je geen afkortingen gebruiken! Voor de volledige lijst van afkortingen en meer informatie kan je het praktisch overzicht van de regelgeving op onze website consulteren.