Meer uitgereikte bouwvergunningen voor flats en woningen in 2016

Meer uitgereikte bouwvergunningen voor flats en woningen in 2016

woensdag 19 april 2017

Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat er vorig jaar 30.711 bouwvergunningen voor appartementen werden uitgereikt. Dat is een stijging met 13% tegenover 2015. Ook het aantal uitgereikte bouwvergunningen voor woningen steeg met bijna 10% tegenover het jaar daarvoor. Er werden in totaal 50.163 vergunningen uitgereikt. In 2015 waren dat er slechts 46.193.

In Vlaanderen stegen de uitgereikte bouwvergunningen voor appartementen met bijna 30%. Voor woningen werd er een stijging van 20% genoteerd. In Wallonië en Brussel daartegen, werd geen stijgende trend vastgesteld. Het aantal bouwvergunningen voor renovaties ging er dan weer in alle gewesten op achteruit. Er werden vorig jaar 26.233 vergunningen uitgereikt.