Jaarverslag Antiwitwas 2018: deadline 30 juni!

Jaarverslag Antiwitwas 2018: deadline 30 juni!

dinsdag 28 mei 2019

In het kader van de antiwitwaswetgeving moeten we als vastgoedmakelaars aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén van die verplichtingen is het jaarlijks invullen van een verslag over hoe je kantoor het witwassen van geld het voorbije jaar heeft voorkomen.

Het in te vullen verslag voor 2018 is nu beschikbaar. Download het jaarverslag.