Jaarverslag Antiwitwas 2015 is er: deadline 30 juni!

Jaarverslag Antiwitwas 2015 is er: deadline 30 juni!

woensdag 25 mei 2016

In het kader van de antiwitwaswetgeving moeten we als vastgoedmakelaars aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén van die verplichtingen is het jaarlijks invullen van een verslag over de hoe je kantoor het witwassen van geld het voorbije jaar heeft voorkomen.

Het in te vullen verslag voor 2015 is vanaf nu beschikbaar. Download het nu!

  • Deadline: 30 juni 2016
  • Verslag te mailen naareco.inspec.immo@economie.fgov.be
  • Nieuw: vermeld de BIV-nummers van de vastgoedmakelaars waarover het verslag gaat, ook in de begeleidende mail waarmee je het verslag verzendt(en niet enkel in het verslag)
  • Opgelet: de FOD Economie heeft al laten weten zich eerst te gaan richten naar wie het verslag vergeet in te dienen.
  • Meer info: Neem de Bundel Antiwitwas door, met onder andere deHandleiding Antiwitwas en de samenvattende toelichting.