Hof van Beroep vordert bijzondere verbeurdverklaring van verworven vermogen nepmakelaar

Hof van Beroep vordert bijzondere verbeurdverklaring van verworven vermogen nepmakelaar

woensdag 6 september 2017

In een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent werd een beklaagde veroordeeld wegens onwettige uitoefening. De man had zich in 2014 gedurende vijf maanden illegaal de beroepstitel van vastgoedmakelaar toegeëigend. Hoewel hij door onze Uitvoerende Kamer geschrapt werd, bleef hij doorgaan met het stellen van makelaarsactiviteiten waarvoor hij vergoed werd.

Het Hof van Beroep vorderde een bijzondere verbeurdverklaring van de uit de bewezen verklaarde misdrijven illegaal verworven vermogensvoordelen ten bedrage van 11.300,50 euro, en is hierbij van oordeel dat het vermogen die de man op basis van illegale activiteiten verwierf, absoluut niet langer in zijn bezit mocht blijven.

Daarnaast legde het Hof een strafrechtelijke geldboete op van 3.000 euro, die bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn, kan worden omgezet in een gevangenisstraf van 50 dagen. Het Hof stelt dat deze bestraffing absoluut noodzakelijk is om de beklaagde tot normbesef te brengen en om te voorkomen dat hij recidiveert. Tot slot dient hij 200 euro aan het slachtofferfonds en de kosten van het geding te betalen.