Digitale omgevingsvergunning sinds 1 januari

Digitale omgevingsvergunning sinds 1 januari

woensdag 3 januari 2018
Vanaf 1 januari vervangt de digitale omgevingsvergunning de klassieke stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Dat kondigden we al aan in BIV-Mail 204. Voortaan moeten (ver)bouwers of verkavelaars dus een omgevingsvergunning aanvragen bij het daartoe voorziene digitale ‘omgevingsloket’.
 

Na de aanvraag wordt één onderzoek en één adviesronde georganiseerd alvorens de overheid haar finale beslissing neemt. Dat zal de afhandeling van de aanvraag sneller en efficiënter laten verlopen. Enkele gemeenten gingen reeds in de loop van 2017 van start met de omgevingsvergunning. Sinds begin dit jaar is ze in heel Vlaanderen van kracht.