CORONAVIRUS: Vastgoedkantoren kennen integrale weekendsluiting

CORONAVIRUS: Vastgoedkantoren kennen integrale weekendsluiting

maandag 16 maart 2020

Uit onze nieuwsflash van vrijdagvoormiddag 13 maart bleek dat de FOD Economie  op dat moment nog geen uitsluitsel kon geven betreffende de al dan niet verplichte sluiting van immokantoren tijdens het weekend. Deze ochtend bevestigde men dat vastgoedkantoren wel degelijk moeten sluiten in het weekend en dit volledig! Dat betekent dat er niet op afspraak gewerkt kan worden. Door de week mogen immokantoren wel geopend blijven, zij het bij voorkeur op afspraak. Krijg je klanten over de vloer, probeer dan één koppel per keer binnen te laten om verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan.

Wat met je geplande plaatsbezoeken?

Het is niet verboden om in de week plaatsbezoeken te verrichten, maar bij deze laatsten moeten de hygiëne-maatregelen zoals opgelegd door de overheid worden gerespecteerd. Gelieve over volgende zaken te willen waken: 

  • raad risicopatiënten af om een plaatsbezoek af te leggen;
  • vraag na of de bezoekers geen ziekteverschijnselen hebben;
  • ontsmet je handen na elk bezoek, voorzie dus het nodige hygiënemateriaal;
  • draag wegwerphandschoenen in de mate van het mogelijke;
  • maak de bezoekers er attent op dat ze niets mogen aanraken in het pand;
  • in zoverre mogelijk: probeer het pand te bezoeken als het leeg staat;
  • zorg voor een goede spreiding van de bezoeken, om te vermijden dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. Idem voor kijkdagen: spreid als het kan de bezoeken in de tijd, zodat er geen overlap is;
  • vergewis er je van dat de uittredende huurders niet ziek zijn (of geen risicopatiënt zijn);

Heb je zelf nog vragen omtrent het functioneren van je onderneming, dan kan je terecht bij de gratis infolijn van de FOD Economie (0800 120 33). 

Ook op de site van de FOD Economie vind je de verschillende maatregelen die de federale regering heeft goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen werden door de gevolgen van het coronavirus.

Ook de Vlaamse regering voorziet extra steun: voor zelfstandigen en ondernemingen getroffen door de coronamaatregelen is het mogelijk een hinderpremie aan te vragen bij weekendsluiting of algehele sluiting. Voor de precieze voorwaarden, zie de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.