Binnenkort slechts 1 % registratierecht te betalen bij aankoop monument?

Binnenkort slechts 1 % registratierecht te betalen bij aankoop monument?

woensdag 10 januari 2018

Wie vandaag een beschermd monument koopt, betaalt 5% registratierechten. In de nota van de Vlaamse regering rond de toekomstige hervorming van de registratierechten staat echter vermeld dat er een extra verlaagd tarief - van 1 % registratierecht - zou gelden bij de aankoop van onroerend erfgoed, op voorwaarde dat het als gezinswoning wordt aangewend én dat er investeringen worden gedaan aan het pand. Zoniet blijft de 5%-regel gelden.

Het bekomen fiscaal voordeel wordt aanzien als een fictieve subsidie, waarbij de koper  binnen de vijf jaar na zijn aankoop 6% van de aankoopprijs dient te investeren in onderhouds- of renovatiewerken van het pand. Zodoende zou de nieuwe eigenaar dus 7% van de aankoopprijs betalen, zijnde 1% registratierechten en 6% aan investeringen. Lees ook artikel 8 in de memorie van toelichting voor meer informatie. Nogmaals voor alle duidelijkheid: het voorstel van de Vlaamse regering moet nog langs de adviesraden passeren en in het Vlaams Parlement worden gestemd...

Zie ook het nieuwsbericht hieromtrent op de website van minister Tommelein.