antiwitwas kaartje risicolanden

Antiwitwas: nieuwe lijst van financiële risicolanden

donderdag 12 november 2015

Driemaal per jaar ontvangen we van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een geüpdatete lijst met risicolanden waarvoor verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen moeten genomen worden. De CFI waarschuwt in haar nieuwe mededeling voor 3 landen met zware tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme. Ook beveelt de Cel aan om bij de toepassing van de risicoanalyse rekening te houden met specifieke risico’s voor 12 andere landen. Deze lijst is van belang voor alle instellingen en personen bedoeld in de antiwitwaswet, dus ook voor de vastgoedmakelaars.

Concreet zijn vastgoedmakelaars verplicht om verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen toe te passen bij verrichtingen met cliënten, lasthebbers, tussenpersonen of begunstigden die banden hebben met of afkomstig zijn uit: Iran, Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) en Myanmar.

Daarnaast moeten de vastgoedmakelaars bij de toepassing van de risicoanalyse rekening houden met specifieke risico’s van volgende landen: Afghanistan, Algerije, Angola, Bosnië en Herzegovina, Guyana, Irak, Jemen, Oeganda, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Syrië en de Democratische Volksrepubliek Laos, waar men onvoldoende vooruitgang boekt.

Niet langer aan het wereldwijde controleproces onderworpen landen ten opzichte van de vorige mededeling zijn Ecuador en Soedan.

Hier vind je de integrale mededeling van 23 oktober 2015 met de uitgebreide informatie. We hebben de antiwitwashandleiding naar aanleiding van deze mededeling geactualiseerd. Je vindt de vernieuwde versie van de antiwitwashandleiding op onze website!