Alle e-learningcursussen vanaf 1 april geldig voor 1 of 2 vormingsuren!

Alle e-learningcursussen vanaf 1 april geldig voor 1 of 2 vormingsuren!

woensdag 21 maart 2018

Na de strengere regels rond de gratis BIV-vormingen die vanaf 1 april 2018 ingaan, zijn er vanaf die datum ook veranderingen op komst voor wat betreft de e-learningcursussen.

Deze online cursussen bevatten absolute basiskennis om het beroep correct te kunnen uitoefenen. Vandaar dat ze verplicht gevolgd moeten worden door stagiairs. Optioneel kunnen ze ook door titularissen worden gevolgd, waarna deze meetellen voor hun verplichte vormingsuren. De e-learning is erg populair, maar het aantal toegekende uren permanente vorming van een e-cursus staat niet langer in verhouding met de tijd die je aan zo’n cursus besteedt, zo vindt de Nationale Raad.

Ze besliste daarom dat de e-learning, afhankelijk van de behandelde materie en de grootte van de cursus, nog voor 1 of voor 2 uren permanente vorming zal meetellen, en dit vanaf 1 april 2018. Om je resterende verplichte vormingsuren aan te vullen kan je terecht in ons uitgebreide vormingsaanbod. Op vandaag zijn er 1077 Nederlandstalige vormingen erkend.