Resultaten BIV-verkiezingen 2016

BIV-verkozenen in 2016

Hieronder vind je de resultaten van BIV-verkiezingen van 2016. De namen van de mandatarissen worden steeds gevolgd door hun stemmenaantal, dat tussen haakjes staat.

Nationale Raad - Nederlandstalige rol

Effectieve verkozenen

 • Stefaan LELIAERT (499)
 • Hendrik LEURS (418)
 • Daniel BUSCHMAN (402)
 • Dirk COELUS (394)
 • Alain DEKETELAERE (387)
 • Gerda VAN DER STRAETEN (375)
 • Patrick DE SMET (368)
 • Cindy UTTERWULGHE (366)
 • Mehdi DEVOS (361)

Plaatsvervangende verkozenen

 • Olivier MOROBE (356)
 • Thomas VALKENIERS (345)
 • Stefan ROOSEN (338)
 • Dominique VANRUNXT (331)
 • Bertil REUNIS (325)
 • Bart LAUWERS (325)
 • Tom VAN CAMPENHOUT (318)
 • Jean-Paul THEWIS (311)
 • Stephan VERSTRAETEN (303)

Niet-verkozenen

 • Hendrik-Jan OMBELETS (189)
 • Paul DE BLAY (136)

Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

Effectieve verkozenen

 • Johan TACKOEN (490)
 • Sophie POUILLE (406)
 • Elie BEX (392)

Plaatsvervangende verkozenen

 • Ingrid MAES (383)
 • Gert TOYE (376)
 • Rik SCHEPENS (373)
 • Walter DEVLIES (371)
 • Eric MARKEY (361)
 • Frédéric DELRIVE (335)

Niet-verkozenen

 • Nicole SAINTPO (196)
 • Dominicus VANDEZANDE (148)

Nederlandstalige Kamer van Beroep

Effectieve verkozenen

 • Filip DE WAELE (496)
 • Agnes DAEMS (440)

Plaatsvervangende verkozenen

 • Willy HAEGENS (433)
 • Jan JASSOGNE (427)
 • Peter BONHOMME (395)
 • Armand ZEGERS (369)
 • Pol LOWETTE (357)
 • Gaëtan RIAT (278)

Niet-verkozenen

 • Yanick SCHOONBAERT (124)

Werp ook eens een blik op de Franstalige resultaten.