Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Guidelines verduidelijkt: vermelding afsluiten bemiddelingsovereenkomst en inlichtingen aan consument

woensdag 7 juni 2017

Guidelines verduidelijkt: vermelding afsluiten bemiddelingsovereenkomst en inlichtingen aan consument

In deze BIV-Mail staan we stil bij  art. 2,10° en 2,12° van het KB van 12 januari 2007,  en de interpretatie van de FOD Economie van deze bepalingen.

 2,10°:

“De handgeschreven vermelding van de datum en het precies adres van de plaats waar de bemiddelingsovereenkomst wordt afgesloten.”

Het gaat om een handgeschreven vermelding die de datum en het exacte adres (straat, nummer, gemeente) omvat van de plaats waar de overeenkomst wordt afgesloten. Voorgedrukte vermeldingen zijn verboden en er wordt niet gespecificeerd wie de vermelding moet schrijven. In het verleden stelde de Economische Inspectie dat dit diende te gebeuren door de consument, in de guidelines wordt dit niet vermeld.

 2,12°:

“De wijze waarop de vastgoedmakelaar de consument inlicht over de uitvoering van de opdracht. Deze inlichtingen worden op periodieke basis, en minstens maandelijks verschaft.”

Deze bepaling stelt dat de opdrachtgever door de vastgoedmakelaar periodiek moet worden ingelicht over de uitvoering van zijn opdracht, minstens maandelijks en bij voorkeur schriftelijk, via e-mail of per elektronische link, waarbij de consument online de stand van zaken kan opvolgen. Mondeling kan ook, maar hier ontbreekt het bewijs. Een schriftelijke communicatie is dus aan te raden.

Nieuwstags