Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 386

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3274 (T9410)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in het kader van het verhuur van een appartement onder andere hebben nagelaten een compleet verhuurdossier samen te stellen, een gedegen solvabiliteitsonderzoek naar de kandidaat-huurder te voeren en te beschikken over een schriftelijke bemiddelingsopdracht. De Uitvoerende Kamer acht de tenlasteleggingen bewezen en legt de vastgoedmakelaar een berisping als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: info aan opdrachtgever ivm verloop opdracht
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1558 (D7038)

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Transactions financières
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1538 (D6140)

Samenvatting

Régisseur - Courtier – exercice d’activités malgré suspension - collaboration avec un tiers indépendant non agréé IPI – réclamation d’honoraires indûs - manquement aux articles 1, 3, 4, 22 et 27 du Code de déontologie. Cette décision est frappée d'opposition.

Aard van de klacht

Courtage vente
Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Non respect sanction
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1530 (D6392)

Samenvatting

Courtier – compte de tiers – collaboration avec des tiers indépendants non agréés - absence de supervision des agences – manquement aux articles 1, 3, 4, 22, 23, 28, 29, 67 et 69 du Code de déontologie. Cette décision est frappée d'appel.

Aard van de klacht

Courtage vente
Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Supervision bureau & personnel
Courtage vente
Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Supervision bureau & personnel

Artikels

Décomptes clairs et détaillés
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1529 (D6455)

Samenvatting

Courtier – collaboration avec des tiers indépendants non agréés IPI – absence de supervision des agences – non confraternité – mauvais affichage - manquement aux articles 1, 3, 4, 22, 23, 44 et 46 du Code de déontologie.

Aard van de klacht

Courtage vente
Collaboration avec illégaux
Prête-nom

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Estimations sincères
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1528 (D5377)

Samenvatting

Courtier – ventes sans certificats PEB ou sans mentionner les indicateurs – ventes sans contrat de courtage - contrat de courtage qui viole plusieurs dispositions de l’AR du 12/01/2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers – manœuvres dolosives pour signer un contrat de courtage - manquement aux articles 1, 8, 9, 12, 17, 44, 52 et 53 du Code de déontologie. Cette décision est frappée d'appel.

Aard van de klacht

Contrat non conforme
Courtage vente

Artikels

Clarté de la convention (avec ou sans mandat)
collaboration à l’instruction disciplinaire
communication au commettant de toute offre ferme d’un amateur
Probité et dignité - Respect de la loi
Interdiction d’exercer sans mission
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Projet écrit de convention
Vérification de la solvabilité
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3266 (T9165)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-rentmeester zou voor verschillende panden nagelaten hebben de huurgelden door te storten aan de opdrachtgevers. Ook zou hij de huurwaarborg voor een handelspand niet op een spaarrekening maar op zijn derdenrekening hebben geplaatst. Aangeklaagde daagt niet op voor de zitting en wordt ook niet vertegenwoordigd. De UK meent dat een onberispelijk beheer van andermans gelden een conditione sine qua non is voor rentmeesters. Aangeklaagde krijgt dan ook een schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie. Bovendien mag hij niet langer als stagemeester actief zijn en moet hij de voorzitter van de laatste algemene vergadering van elke vereniging van mede-eigenaars die hij als syndicus beheert informeren over de opgelopen sanctie.

Aard van de klacht

Rentmeesterschap
Financiële verrichtingen

Artikels

Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3264 (T8832)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou niet hebben voldaan aan de verplichtingen inzake permanente vorming. Bovendien liet ze na op passende wijze te antwoorden op vragen om inlichtingen door de tuchtoverheid. De Uitvoerende Kamer legt de vastgoedmakelaar een waarschuwing op als sanctie, die aangezien ze werd weggelaten van de lijst, pas in werking treedt bij een eventuele weder inschrijving.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3262 (T8957)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou de afgelopen jaren nagelaten de nodige aandacht te besteden aan zijn permanente vormingsverplichting. Uit correspondentie blijkt bovendien dat hij zijn kantoren niet op een persoonlijke en daadwerkelijke manier kan organiseren. Ook zou hij hebben nagelaten een stagiair op een deugdelijke manier te begeleiden.

De makelaar krijgt een schorsing van vier maand, waarvan 3 maanden effectief en 1 maand met uitstel opgelegd. Het uitstel is verbonden aan het volgen van opleidingen ten belope van 40 uren. Aangezien de aangeklaagde actief is als vastgoedmakerlaar-syndicus moet hij, conform de wetgeving, de voorzitter van de laatste algemene vergadering van elke vereniging van mede-eigenaars die hij beheert informeren over de opgelopen sanctie.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Toezicht kantoor en personeel

Artikels

Controle en toezicht kantoor (personeel)
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3261 (T9450)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou derdengelden ten belope van 38.000€ te hebben aangewend voor andere doeleinden. De raadsman van de aangeklaagde verklaart dat hij ten gevolge van een ongeval een tijd aan geheugenverlies leed. De leden van de Uitvoerende Kamer oordelen dat de feiten voor het ongeval geenszins op een integer en waardig beheer door een vastgoedmakelaar wijzen. De ontvreemding van gelden wordt niet ontkend en is ronduit inacceptabel in welke situatie dan ook. De U.K. legt de makelaar dan ook een schrapping als schorsing op.

Aard van de klacht

Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3255 (T9346)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou bemiddeld hebben bij de verkoop van een onroerend goed zonder te beschikken over een compleet verkoopdossier, en hierdoor hebben nagelaten correcte publiciteit te voeren omtrent de stedenbouwkundige bestemming. De leden van de U.K. leggen aangeklaagde gelet op het schuldbesef en inzicht een waarschuwing als sanctie op, met bijkomend het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren aangaande ruimtelijke ordening.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3247 (T8859)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou een ontoereikend administratief, financieel en technisch beheer van een VME hebben gevoerd. Ook zou hij in het kader van verschillende rentmeesteropdrachten voor units binnen de VME hebben nagelaten geïnde huurgelden onverwijld door te storten aan de opdrachtgevers. De aangeklaagde verklaart op de zitting dat hij samenwerkt iemand die feitelijk alle bestuur/beheer voorzat. De Uitvoerende Kamer meent dat hij wel degelijk nagelaten heeft tot instant remediëring van de situatie. De aangeklaagde krijgt 1 maand schorsing met uitstel gedurende 3 jaren als sanctie.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Syndicus - technisch beh.
Rentmeesterschap
Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3246 (T9143)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-rentmeester heeft in het kader van het beheer van een appartement nagelaten huurgelden over te maken aan de opdrachtgevers. Hij geeft geen uitleg op de bevraging hierover door de Uitvoerende Kamer, en verschijnt niet op de zitting. De leden van de U.K. kunnen in deze omstandigheden enkel omgaan met het aangevoerde dossier ter bewijs en nemen aan dat in deze bij gebreke aan weerlegging, de feiten bewezen zijn. Aangeklaagde krijgt een schrapping als sanctie.

Aard van de klacht

Rentmeesterschap
Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3245 (T9079)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-rentmeester heeft in het kader van het beheer van een appartement nagelaten huurgelden over te maken aan de opdrachtgevers. Hij geeft geen uitleg op de bevraging hierover door de Uitvoerende Kamer, en verschijnt niet op de zitting. De leden van de U.K. kunnen in deze omstandigheden enkel omgaan met het aangevoerde dossier ter bewijs en nemen aan dat in deze bij gebreke aan weerlegging, de feiten bewezen zijn. Aangeklaagde krijgt een schrapping als sanctie.

Aard van de klacht

Rentmeesterschap
Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1541 (D6129)

Samenvatting

Syndic – absence de supervision continue des activités exercées par les collaborateurs – collaboration avec des tiers indépendants non agréés – récidive – gestion de copropriété sans contrat – pas de formation continue - manquement aux articles 1, 3, 4, 8, 22, 23, 36, et 78 du Code de déontologie.
Cette décision est frappée d'appel.

Aard van de klacht

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Obligation de formation
Supervision bureau & personnel
Assurance & cautionnement
Probité et dignité

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Approbation du commettant en cas de commande chez un fournisseur qui a un lien juridique ou familal
Conseils objectifs au commettant pour la souscription d’assurances
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Neutralité dans les conflits
Projet écrit de convention
Respect des dispositions du Code civil
Bekijk de beslissing