Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 495

Vrijspraak

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4147 (T12561)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten een aankoopbelofte door de kandidaat-kopers van 5000 EUR opnieuw vrij te geven nadat duidelijk was dat de verkoop niet kon doorgaan en van rechtswege ontbonden werd verklaard ten laste van de verkopers. Eén van de verkopers is echter overleden alvorens het lichten van de optie. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat, gezien het onroerend goed eigendom was van beide verkopers en één is komen te overlijden, het correct is te stellen dat het aan de erfgenamen van deze is om te handelen. In voorliggende omstandigheden komt het evenmin aangeklaagde toe om te oordelen of de overeenkomst ontbonden moet worden beschouwd en kan deze evenmin beslissen aan wie het voorschot dient toe te komen. Derhalve zijn de leden van oordeel dat dit een burgerlijk geschil betreft en geen deontologische kwestie. De tenlastelegging wordt niet weerhouden, en de vastgoedmakelaar bekomt een vrijspraak.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1927 (D8650)

Samenvatting

Agent immobilier – courtier et syndic – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non-supervision d’agence – compte de tiers – virements non justifiés - formation

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Obligation de formation
Supervision bureau & personnel

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Formation permanente
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Report avec décision

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1933 (D8811)

Samenvatting

Agent immobilier –syndic – gestion des ACP non conforme à la déontologie – transferts du fonds de réserve vers le fonds de roulement – prélèvements sans accord de l’AG – commandes de travaux alors que l’ACP ne dispose pas des liquidités suffisantes – prêt aux ACP – mission sans contrat – inertie– non-transmission de tous les documents au syndic successeur - antécédents disciplinaires – absence de collaboration avec l’Institut

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Réclamer une provision suffisante au commettant pour passer commande de travaux ou services
Probité et dignité - Respect de la loi
inventaire détaillé des pièces transmises en cas de changement de syndic
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4140 (T13083)

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek
Syndicus - technisch beh.

Artikels

Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Syndicus: bewaring bewijskrachtige stukken gedurende 10 jaar
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4130 (T12895)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou het beheer van de Vereniging van Mede-eigenaars hebben waargenomen zonder te beschikken over een geschreven syndicusovereenkomst. Ook zou hij in het kader van de verkoop van een garage kosten wegens onder andere inlichtingen verschaft aan de notaris hebben aangerekend zonder dat hij beschikte over een overeenkomst die de aanrekening van deze bedragen verantwoordt. Op de zitting verklaart de raadsman van aangeklaagde dat hij het niet eens is met de stelling van de rechtskundig assessor. De voorganger had een contract sinds 1984, er zou dus een contract bestaan. De leden van de Uitvoerende Kamer geven in de beslissing mee dat het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk stelt dat het mandaat van de syndicus niet langer mag zijn dan drie jaar, waarbij een stilzwijgende hernieuwing of verlenging van het mandaat niet mogelijk is. Ook volgt dat de forfaitaire kosten die kunnen worden aangerekend, niet in overeenkomst zijn vastgelegd. Sanctie: een waarschuwing.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Syndicus: geschreven overeenkomst indien verplicht bij wet
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4129 (T11294)

Samenvatting

Aangeklaagde zou in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 nagelaten hebben voldoende aandacht te besteden aan zijn permanente vorming. Hij genoot de mogelijkheid door de rechtskundig assessor tot remediëring aan dit tekort voorafgaand oproeping, maar deed dit niet volledig. De leden van de Uitvoerende Kamer willen wijzen op het belang en de nood om het beroep, de erkenning, de professionaliteit uit te dragen, waartoe de vorming aanhoudend en blijvend bij uitstek hét middel moet worden genoemd. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar. Aan het uitstel is het volgen van opleidingen ten belope van 32 uren verbonden.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4116 (T12061)

Samenvatting

Vastgoedmakelaar zou na de stopzegging van de bemiddelingsopdracht een commissieloon hebben gevorderd. Zij stelt het aangetekend schrijven met de opzeg nooit ontvangen te hebben. De leden van de U.K. vermoeden dat er bij aangeklaagde zeker sprake is van een organisatorisch probleem, met operationele problemen tot gevolg. Sanctie: berisping.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4110 (T10207)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 onvoldoende aandacht hebben besteed aan zijn permanente vorming. Hij werd verscheidene keren aangeschreven de ontbrekende vorming in te halen. Sanctie:1 maand schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars met uitstel gedurende 1 jaar. Het uitstel is gekoppeld aan het volgen van opleidingen ten belope van 35 uren.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1925 (D8922)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier - formation - cotisations

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1917 (D8711)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – logo trompeur – investisseur – publicité ambigüe – conflit d’intérêt - antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente

Artikels

Acceptation du mandat
confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Estimations sincères
Interdiction des conflits d’intérêt
réserves sur le prix de vente
Bekijk de beslissing

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1904 (D8576)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – RGPD – antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente

Artikels

Harcèlement afin d’obtenir une mission
collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Libre choix du commettant quant à ses cocontractants professionnels
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1915 (D8850)

Samenvatting

Agent immobilier – courtier et syndic – formation - cotisations

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1914 (D8843)

Samenvatting

Agent immobilier – courtier et syndic – formation - cotisations

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1913 (D8186)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – compte de tiers – syndic – primes d’assurances – commissions – mouvements bancaires non justifiés - mentions obligatoires – mission sans contrat écrit – travaux dans un lot privatif sans l’accord du copropriétaire – refus de remboursement - formation

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Contrat non conforme
Obligation de formation

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Formation permanente
Mentions obligatoires sur le site et les documents
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Veiller à ce que tout paiement dû à l’ACP soit versé directement sur son compte
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1901 (D8895)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – non-respect d’une sanction disciplinaire

Aard van de klacht

Obligation de formation
Non respect sanction

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing