Verplichte opleiding tot AsbestDeskundige Inventarisatie (ADI)

Georganiseerd door Confocus bvba

Betalend
AsbestwetgevingSituering asbestattest en asbest-afbouwbeleidInspectieprotocol en toepassing volgens de uniforme richtlijnenGebruik van de OVAM-databaseStaalnames volgens het inspectieprotocolBouwkunde en luchtstromen…
Meerdere dagen
Erkende uren 18

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
07/12/2022
09:00 - 17:00 Rode-Kruisplein 1,  2800 Mechelen 20
08/12/2022
09:00 - 17:00 Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout 20

Datum

07/12/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Rode-Kruisplein 1,  2800 Mechelen

Vrije plaatsen

20


Datum

08/12/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout

Vrije plaatsen

20

Grondwateronttrekkingen en schade (virtual clasroom en seminarie)

Georganiseerd door Confocus bvba

Betalend
De lesgever gaat in deze opleiding dieper in op het technisch en juridisch kader van grondwateronttrekkingen en de bijhorende schade.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
12/12/2022
13:30 - 17:00 Webinar 25

Datum

12/12/2022

Tijd

13:30 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Vlaams onteigeningsdecreet: stand van zaken met praktische voorbeelden, kritische reflecties, vergelijking met Federale regels

Georganiseerd door Confocus bvba

Betalend
Op 25/4/2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 24/2/2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut ( Vlaams Onteigeningsdecreet). Het werd van kracht op 1 januari 2018. Bijna 5 jaar na het van kracht worden van het nieuwe onteigeningsdecreet wordt een stand van zaken...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/12/2022
13:30 - 17:00 Webinar 25

Datum

15/12/2022

Tijd

13:30 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

VC & SEM Update recente ontwikkelingen milieu- en omgevingsrecht: recente wijzigingen/actualiteit ... op 16/12/2022

Georganiseerd door Confocus bvba

Betalend
Aan bod komen: recente wijzigingen/actualiteit en thematische update op vlak van vergunningen, afval, bodemsanering, ...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
16/12/2022
13:30 - 17:00 Webinar 25

Datum

16/12/2022

Tijd

13:30 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25