Verplichte opleiding tot AsbestDeskundige Inventarisatie (ADI) 2022

Georganiseerd door Confocus bvba

Betalend
AsbestwetgevingSituering asbestattest en asbest-afbouwbeleidInspectieprotocol en toepassing volgens de uniforme richtlijnenGebruik van de OVAM-databaseStaalnames volgens het inspectieprotocolBouwkunde en luchtstromen…
Meerdere dagen
Erkende uren 18

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
11/05/2023
09:00 - 17:00 Maaltekouter 3,  9051 Gent 25

Datum

11/05/2023

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Maaltekouter 3,  9051 Gent

Vrije plaatsen

25