Praktijkmodule kandidaat asbestdeskundige inventarisatie (8u)

Georganiseerd door SBM

Betalend
“Op weg naar een asbestvrij Vlaanderen”
Eendaags
Erkende uren 8

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
08:30 - 17:00 Autostrade E17 1,  9810 Nazareth 15

Datum

30/06/2022

Tijd

08:30 - 17:00

Locatie

Autostrade E17 1,  9810 Nazareth

Vrije plaatsen

15

De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht '(webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Webinar on demand van 6 uren. De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht . De wet van 4 februari 2020: een eerste praktijkgerichte analyse
Eendaags
Erkende uren 6

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 17:00 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Woninghuurbetwistingen (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Woninghuurbetwistingen. Praktijkgericht webinar van twee uren
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 11:00 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 11:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (wetten Peeters I en II) in de bouwsector (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (wetten Peeters I en II) in de bouwsector. Praktijkgericht webinar van 2 uren
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 11:00 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 11:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Erfpacht, opstal en vruchtgebruik . Praktijkgerichte vragen na de wet van 04.02.2020 (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021. Op donderdag 28 mei 2020 heeft mr. William Timmermans tijdens de webinar-dag van LegalNews over het nieuwe goederenrecht, die door meer dan 160 deelnemers werd g
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid. Recente rechtspraak (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid. Recente rechtspraak
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De contractualisering van het goederenrecht. Verbintenissen verbonden aan zakelijke rechten (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De contractualisering van het goederenrecht Contractualisering van het goederenrecht. Verbintenissen verbonden aan zakelijke rechten of ‘kwalitatieve verbintenissen’
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Wat gebeurt er bij (dreigende) insolventie met de zakelijke rechten?Het insolventierecht stelt immers perken aan de schuldeisers om zijn rechten uit te oefenen. Tijdens deze webinar wordt een praktijkgerichte analyse gegeven aan de hand van heel wat recente wetgeving die een belangrijke impact heeft...
Eendaags
Erkende uren 2,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) naar maatschap: een stille revolutie (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Vanaf 1 mei 2019 is door de invoering van het WVV de tijdelijke handelsvennootschap verdwenen en is deze vervangen door de tijdelijke maatschap als die voor een welbepaald project werd opgericht.Tijdens dit webinar wordt een analyse gemaakt van die “nieuwe” maatschap en bijzondere aandacht besteed...
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Op 1 januari 2019 is de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ in werking getreden, waarbij Titel 6 (art. 162-179) een aantal veranderingen heeft aangebracht inzake mede...
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Handelscontracten anno 2021: impact B2B-wetgeving én Covid-19 (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
B2B-wetgevingMet ingang van 1 december 2020 zijn ook op overeenkomsten tussen ondernemingen onderling bepalingen inzake onrechtmatige bedingen van toepassing.Belangrijk is dat de nieuwe regels alle contractuele bedingen viseren, ongeacht het type van de overeenkomst. Vele algemene voorwaarden zullen...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 12:00 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De verkoop van een onroerend goed: 5 topics besproken aan de hand van recente rechtspraak (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Tijdens deze webinar wordt op een praktijkgerichte wijze een overzicht gegeven van vijf topics inzake de verkoop van een onroerend goed en dit aan de hand van recente rechtspraak.
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Tijdens deze webinar wordt vooreerst op een praktijkgerichte wijze een overzicht gegeven van de fiscale impact van een overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen, met uiteraard ook aandacht voor fiscaal relevante clausules in die overeenkomst.Vervolgens wordt de fiscale integratie tijdens en...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 12:00 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: recente rechtspraak (2010-2020) (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
In deze webinar on demand zal aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten het aannemingsrecht/bouwrecht worden gereconstrueerd, gaande van basisleerstukken tot meer complexe leerstukken als: “Kan de architect zich t.o.v. de opdrachtgever exonereren voor de...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 12:00 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemings-overeenkomsten (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Tijdens deze webinar wordt stilgestaan bij de diverse aandachtspunten bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst en wordt ook de onderaanneming onder de loep genomen. Wat specifiek onderaanneming betreft wordt zowel het principe van de toelaatbaarheid geanalyseerd, als de verhoudingen opdrachtge
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Overheidscontracten en privaatrechtelijke overeenkomsten vormden binnen de juridische wereld fundamenteel verschillende rechtsdomeinen.Overheidscontracten werden gepercipieerd als toetredingsovereenkomsten met een eigen rechtskader en bijhorende eigen rechten, maar tijdens de voorbije jaren hebben...
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/06/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

30/06/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inkopen van residentieel vastgoed: the essentials!

Georganiseerd door VIVO

Betalend
We bekijken samen de inkoop van vastgoed en alle processen die ermee te maken hebben van A tot Z. U gaat in op een aantal technieken die makkelijk toepasbaar zijn en ook echt werken. De methodes bewezen hun succes al en helpen u zeker om uw business verder uit te...
Eendaags
Erkende uren 6

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
04/07/2022
09:30 - 12:30 Webinar
25/07/2022
09:30 - 12:30 Webinar 8

Datum

04/07/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

25/07/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

8

Inkopen van residentieel vastgoed: the essentials!

Georganiseerd door fonds323

Gratis
We bekijken samen de inkoop van vastgoed en alle processen die ermee te maken hebben van A tot Z. U gaat in op een aantal technieken die makkelijk toepasbaar zijn en ook echt werken. De methodes bewezen hun succes al en helpen u zeker om uw business verder uit te...
Eendaags
Erkende uren 6

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
04/07/2022
09:30 - 12:30 Webinar
25/07/2022
09:30 - 12:30 Webinar 8/9

Datum

04/07/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

25/07/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

8/9

Verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie

Georganiseerd door Training Center bv

Betalend
Na de basisopleiding asbestinventarisatie breidt Training Center het opleidingsgamma uit met de ‘verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie’. Waar de basisopleiding geheel digitaal en on demand was, zal deze verplichte opleiding enkel fysiek doorgaan in de vorm van een 3-daagse opleiding...
Meerdere dagen
Erkende uren 18

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
04/07/2022
09:00 - 17:00 Konigin Astridlaan 60,  2550 Kontich 15
25/07/2022
09:00 - 17:00 Konigin Astridlaan 60,  2550 Kontich 15
08/08/2022
09:00 - 17:00 Konigin Astridlaan 60,  2550 Kontich 15
05/09/2022
09:00 - 17:00 Konigin Astridlaan 60,  2550 Kontich 15

Datum

04/07/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Konigin Astridlaan 60,  2550 Kontich

Vrije plaatsen

15


Datum

25/07/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Konigin Astridlaan 60,  2550 Kontich

Vrije plaatsen

15


Datum

08/08/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Konigin Astridlaan 60,  2550 Kontich

Vrije plaatsen

15


Datum

05/09/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Konigin Astridlaan 60,  2550 Kontich

Vrije plaatsen

15

Over het halen van een bod… en wat u er daarna mee doet

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Een bod krijgen is altijd spannend. Hoe haalt u het hoogst mogelijke bod? Hoe verdedigt u als bemiddelaar het bod zodat de verkopers het ook aanvaarden? In deze training gaan we met u op zoek naar de juiste mindset om sneller tot een verkoop te komen. U leert meer...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
05/07/2022
13:00 - 17:00 Webinar
07/07/2022
13:00 - 17:00 Chartreuseweg 20,  8200 Sint-michiels-brugge 9
12/07/2022
13:00 - 17:00 Potvlietlaan 2,  2600 Berchem 6/8
14/07/2022
13:00 - 17:00 Webinar

Datum

05/07/2022

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

07/07/2022

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Chartreuseweg 20,  8200 Sint-michiels-brugge

Vrije plaatsen

9


Datum

12/07/2022

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Potvlietlaan 2,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

6/8


Datum

14/07/2022

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen