Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
In het eerste deel van deze webinar wordt aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen inzake successieplanning via vruchtgebruik van vastgoed. Uiteraard heeft de Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020), die in werking is getreden op 1 september...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Voordelen van een NV, private stichting en maatschap als vastgoedvehikel (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Tijdens deze webinar worden aan de hand van een aantal items de voordelen van het gebruik van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning, praktijkgericht toegelicht.
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/10/2022
13:00 - 14:30 Webinar
30/11/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/12/2022
13:00 - 14:30 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning: analyse via clausules (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De maatschap is een veelvuldig toegepast controlevehikel in het kader van successie- of vermogensplanning. Het is in de eerste plaats een gestructureerd samenwerkingsverband dat volledig gesteund is op een contractueel verband, waarbij één of meerdere personen het ingebrachte vermogen kunnen...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk. 10 relevante nieuwigheden onder de loep (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van 10 relevante nieuwigheden, vervat in het nieuwe goederenrecht, en waarvan de draagwijdte volgens zijn visie door elke practicus van het vastgoedrecht moet gekend zijn om in diverse situaties de...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Erfdienstbaarheden, lasten op erven gelegd tot gebruik en tot nut van erven die aan andere eigenaars toebehoren (art. 637 oud BW) a.k.a. lasten op onroerende goederen (de lijdende erven) tot gebruik en tot nut van andermans onroerende goederen (de heersende erven) (art. 3.114 nieuw BW). Eeuwenoude...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De verkoop van goederen van een handelingsonbekwame (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De rechtspracticus wordt ooit wel geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan zowel ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden als aan minderjarigen, meerderjarige...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Het nieuwe verbintenissenrecht. Twaalf knipperlichten die elke praktijkjurist in 2022 voor ogen moet houden! (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe hebben een selectie gemaakt van twaalf knipperlichten, die volgens hun mening elke praktijkjurist in 2022 voor ogen moet houden. Die selectie gebeurde zowel in het licht van het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers definitief aangenomen...
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/10/2022
13:00 - 14:30 Webinar
30/11/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/12/2022
13:00 - 14:30 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Volgende 10 knelpunten worden behandeld: Mogelijkheid voor publiekrechtelijke rechtspersonen om in te schrijven op een overheidsopdracht: de Raad van State brengt verdere verduidelijking Huur van een nog op te richten gebouw: vallend onder de overheids-opdrachtenwet of niet? Afwijken van opgelegde...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 16:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 16:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 16:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 16:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De nietigheid is een privaatrechtelijke sanctie die wordt toegepast op overeenkomsten of clausules wanneer niet voldaan is aan de geldigheidsvereisten, bijvoorbeeld wanneer het voorwerp van de overeenkomst/clausule ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Beëindiging van contracten en sancties wegens wanprestaties (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Prof. dr. Ignace Claeys maakt een analyse op basis van eigen praktijkervaringen, recente rechtspraak en waar relevant ook in het licht van Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (wet van 28 april 2022), van de diverse mogelijkheden voor de praktijkjurist indien deze geconfronteerd...
Eendaags
Erkende uren 1

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
09:00 - 10:00 Webinar
31/10/2022
09:00 - 10:00 Webinar
30/11/2022
09:00 - 10:00 Webinar
31/12/2022
09:00 - 10:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Basisopleiding asbestinventarisatie

Georganiseerd door Training Center bv

Betalend
Bij 'lesmomenten' moet er verplicht een datum ingevuld worden. Voor deze basisopleiding asbestinventarisatie 'on demand' is dit niet te bepalen. De cursist kiest zelf, op zijn of haar eigen tempo, wanneer de opleiding gevolgd wordt.
Eendaags
Erkende uren 8

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/09/2022
09:00 - 17:00 Webinar

Datum

30/09/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Grondverzakkingen: hoe verzekeren? (WEBINAR ON DEMAND)

Georganiseerd door SBM

Betalend
Webinar on demand, volg waar en wanneer het jou past!
Eendaags
Erkende uren 1

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
01/10/2022
09:00 - 10:00 Webinar
01/11/2022
09:00 - 10:00 Webinar
01/12/2022
09:00 - 10:00 Webinar

Datum

01/10/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

01/11/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

01/12/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Handelshuurwetgeving en pop-up huur (WEBINAR ON DEMAND)

Georganiseerd door SBM

Betalend
Webinar on demand, volg waar en wanneer het jou past!
Eendaags
Erkende uren 1

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
01/10/2022
09:00 - 10:00 Webinar
01/11/2022
09:00 - 10:00 Webinar
01/12/2022
09:00 - 10:00 Webinar

Datum

01/10/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

01/11/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

01/12/2022

Tijd

09:00 - 10:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Webinar | Bezwaren weerleggen in 5 stappen

Georganiseerd door Immoversity

Betalend
Tijdens dit webinar zullen we je leren hoe je elk inkoopbezwaar zal kunnen weerleggen in 5 simpele stappen. + praktische voorbeelden
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/10/2022
09:30 - 12:30 Webinar 40
23/01/2023
09:30 - 12:30 Webinar 40

Datum

03/10/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

40


Datum

23/01/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

40

Financiële rapportering met Excel (18u)

Georganiseerd door SBM

Betalend
Ontdek sneller het verhaal achter de cijfers
Meerdere dagen
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/10/2022
13:30 - 17:30 Spoorwegstraat 14,  8200 Brugge 10

Datum

03/10/2022

Tijd

13:30 - 17:30

Locatie

Spoorwegstraat 14,  8200 Brugge

Vrije plaatsen

10

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Een goede woninghuurovereenkomst volgt uit een stevig dossier. In deze opleiding bekijken we hoe u een goed verhuurdossier opbouwt: nazicht bekwaamheid van partijen, informatieplichten, attesten en certificaten, … Er wordt bijzondere aandacht besteed aan...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/10/2022
13:30 - 16:30 Webinar 253/259
18/10/2022
14:00 - 17:00 Accent Business Park - Kwadestraat 149b,  8800 Roeselare 90
07/11/2022
10:00 - 13:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 5
28/11/2022
14:00 - 17:00 Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde 5
13/12/2022
10:00 - 13:00 Webinar 259

Datum

03/10/2022

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

253/259


Datum

18/10/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Accent Business Park - Kwadestraat 149b,  8800 Roeselare

Vrije plaatsen

90


Datum

07/11/2022

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

5


Datum

28/11/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde

Vrije plaatsen

5


Datum

13/12/2022

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

259

Appartementen verkopen in mede-eigendom: de valkuilen op een rijtje

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Appartementen verkopen in mede-eigendom: de valkuilen op een rijtje (3u)De trend van de appartementisering in Vlaanderen zet zich onverminderd verder. Je krijgt dus steeds meer te maken met de verkoop van appartementen.Bij de verkoop van een appartement valt de...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/10/2022
13:30 - 16:30 Webinar 255/259
27/10/2022
14:00 - 17:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 5
08/11/2022
09:30 - 12:30 Webinar 254/259
14/11/2022
14:00 - 17:00 Kursaal Westhelling 5,  8400 Oostende 5
15/11/2022
14:00 - 17:00 Stationsplein 1,  9100 Sint-niklaas 5
01/12/2022
14:00 - 17:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 5

Datum

03/10/2022

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

255/259


Datum

27/10/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

5


Datum

08/11/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

254/259


Datum

14/11/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Kursaal Westhelling 5,  8400 Oostende

Vrije plaatsen

5


Datum

15/11/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Stationsplein 1,  9100 Sint-niklaas

Vrije plaatsen

5


Datum

01/12/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

5

Huren en verhuren in praktijk!

Georganiseerd door VIVO

Betalend
We bekijken de huurproblematiek vanuit het perspectief van de eigenaar-spaarder of belegger en de gevoeligheden waar de huurder mee te maken krijgt. Gevoelig omdat het voor de eigenaar-spaarder of belegger gaat...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/10/2022
14:00 - 17:00 Thor Park 8040,  3600 Genk 3/5
26/10/2022
09:00 - 12:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 5
01/12/2022
14:00 - 17:00 Chartreuseweg 20,  8200 Sint-michiels-brugge 4/5
06/12/2022
14:00 - 17:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 3/5

Datum

03/10/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

3/5


Datum

26/10/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

5


Datum

01/12/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Chartreuseweg 20,  8200 Sint-michiels-brugge

Vrije plaatsen

4/5


Datum

06/12/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

3/5

Huren en verhuren in praktijk!

Georganiseerd door fonds323

Gratis
We bekijken de huurproblematiek vanuit het perspectief van de eigenaar-spaarder of belegger en de gevoeligheden waar de huurder mee te maken krijgt. Gevoelig omdat het voor de eigenaar-spaarder of belegger gaat...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/10/2022
14:00 - 17:00 Thor Park 8040,  3600 Genk 7/10
26/10/2022
09:00 - 12:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 10
01/12/2022
14:00 - 17:00 Chartreuseweg 20,  8200 Sint-michiels-brugge 9/10
06/12/2022
14:00 - 17:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 9/10

Datum

03/10/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

7/10


Datum

26/10/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

10


Datum

01/12/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Chartreuseweg 20,  8200 Sint-michiels-brugge

Vrije plaatsen

9/10


Datum

06/12/2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

9/10

Vastgoedrekenen

Georganiseerd door Syntra Antwerpen & Vlaams-Brabant

Betalend
Vastgoed is een slimme en veilige belegging. Maar zonder de onderliggende kennis en rekentechnieken, kan een investering in vastgoed significante risico’s inhouden met soms verstrekkende gevolgen
Meerdere dagen
Erkende uren 15

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/10/2022
19:00 - 22:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 12
26/01/2023
19:00 - 22:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 12
06/03/2023
19:00 - 22:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 12

Datum

03/10/2022

Tijd

19:00 - 22:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

12


Datum

26/01/2023

Tijd

19:00 - 22:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

12


Datum

06/03/2023

Tijd

19:00 - 22:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

12