Privaat versus publiek bouwrecht (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
In deze webinar bespreken mr. Els Op de Beeck en mr. Michael Thielens de principes uit het privaat én publiek bouwrecht (overheidsopdrachten) met betrekking tot vier actuele topics. Komen aan bod: prijsbepaling (en uiteraard ook wijziging en herziening), fouten in de opdrachtdocumenten, uitvoeringst
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
09:00 - 12:00 Webinar
31/08/2022
09:00 - 12:00 Webinar
30/09/2022
09:00 - 12:00 Webinar
31/10/2022
09:00 - 12:00 Webinar
30/11/2022
09:00 - 12:00 Webinar
31/12/2022
09:00 - 12:00 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

50 jaar Wet Breyne. Een overzicht aan de hand van rechtspraak (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, beter gekend als de Wet Breyne, vindt haar ontstaansreden in de malafide praktijken van een aantal bouwpromotoren in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De rechtstreekse...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/08/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Bouwovertredingen anno 2022 (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Wie bouwovertredingen begaat kan worden gedagvaard voor de correctionele rechtbank, waarbij de rechtbank ook herstelmaatregelen kan bevelen. Sinds enkele jaren is ook administratieve handhaving mogelijk met bestuurlijke geldboetes en bestuurlijke herstelmaatregelen. Tijdens deze webinar krijgt u een...
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
09:00 - 10:30 Webinar
31/08/2022
09:00 - 10:30 Webinar
30/09/2022
09:00 - 10:30 Webinar
31/10/2022
09:00 - 10:30 Webinar
30/11/2022
09:00 - 10:30 Webinar
31/12/2022
09:00 - 10:30 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
In het eerste deel van deze webinar wordt aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen inzake successieplanning via vruchtgebruik van vastgoed. Uiteraard heeft de Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020), die in werking is getreden op 1 september...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/08/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Voordelen van een NV, private stichting en maatschap als vastgoedvehikel (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Tijdens deze webinar worden aan de hand van een aantal items de voordelen van het gebruik van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning, praktijkgericht toegelicht.
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/08/2022
13:00 - 14:30 Webinar
30/09/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/10/2022
13:00 - 14:30 Webinar
30/11/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/12/2022
13:00 - 14:30 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning: analyse via clausules (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De maatschap is een veelvuldig toegepast controlevehikel in het kader van successie- of vermogensplanning. Het is in de eerste plaats een gestructureerd samenwerkingsverband dat volledig gesteund is op een contractueel verband, waarbij één of meerdere personen het ingebrachte vermogen kunnen...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/08/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk. 10 relevante nieuwigheden onder de loep (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van 10 relevante nieuwigheden, vervat in het nieuwe goederenrecht, en waarvan de draagwijdte volgens zijn visie door elke practicus van het vastgoedrecht moet gekend zijn om in diverse situaties de...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/08/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Erfdienstbaarheden, lasten op erven gelegd tot gebruik en tot nut van erven die aan andere eigenaars toebehoren (art. 637 oud BW) a.k.a. lasten op onroerende goederen (de lijdende erven) tot gebruik en tot nut van andermans onroerende goederen (de heersende erven) (art. 3.114 nieuw BW). Eeuwenoude...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/08/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De verkoop van goederen van een handelingsonbekwame (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
De rechtspracticus wordt ooit wel geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan zowel ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden als aan minderjarigen, meerderjarige...
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/08/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Het nieuwe verbintenissenrecht. Twaalf knipperlichten die elke praktijkjurist in 2022 voor ogen moet houden! (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe hebben een selectie gemaakt van twaalf knipperlichten, die volgens hun mening elke praktijkjurist in 2022 voor ogen moet houden. Die selectie gebeurde zowel in het licht van het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers definitief aangenomen...
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/08/2022
13:00 - 14:30 Webinar
30/09/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/10/2022
13:00 - 14:30 Webinar
30/11/2022
13:00 - 14:30 Webinar
31/12/2022
13:00 - 14:30 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De koop anno 2021 and beyond, inclusief publicatie (webinar on demand)

Georganiseerd door LegalNews.be

Betalend
Prof. dr. Bernard Tilleman en dr. Frederik Van den Abeele bespreken het huidige kooprecht aan de hand van de belangrijkste rechtspraak van de Belgische en Europese rechtscolleges van de afgelopen 15 jaar. Niet alleen de beslissingen zelf worden geanalyseerd, maar ook de onderliggende regels die de...
Eendaags
Erkende uren 2,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
13:00 - 15:30 Webinar
31/08/2022
13:00 - 15:30 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

13:00 - 15:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 15:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Herkennen van witwastypologieën - MODULE 1 - INLEIDING

Georganiseerd door AML/CFT TRANING CENTER BELGIUM

Betalend
witwasmodel-3 fasen - witwascategorieën en witwastypologieën - wat is witwassen - waarom witwassen - waarom is witwassen zo interessant voor criminelen - Cel voor Financiële Informatieverwerking - CFI - detecteren van atypische transacties - typologieën  meldings-, onderzoeks-, vervolgingsketen
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/07/2022
06:00 - 23:00 Webinar
31/08/2022
06:00 - 23:00 Webinar
31/12/2022
06:00 - 23:00 Webinar

Datum

31/07/2022

Tijd

06:00 - 23:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/08/2022

Tijd

06:00 - 23:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

06:00 - 23:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De succesvolle commerciële inkoper

Georganiseerd door VIVO

Betalend
De succesvolle commerciële inkoper (6u) Een goede makelaar is gepassioneerd en beschikt over de nodige vakkennis en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Maar uw diensten verkopen, is niet zomaar een praatje slaan. En al helemaal niet uw kennis spuien! Dat dat niet werkt, heeft u zelf al vaak...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/08/2022
09:30 - 12:30 Webinar

Datum

03/08/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De succesvolle commerciële inkoper

Georganiseerd door fonds323

Gratis
De succesvolle commerciële inkoper (6u) Een goede makelaar is gepassioneerd en beschikt over de nodige vakkennis en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Maar uw diensten verkopen, is niet zomaar een praatje slaan. En al helemaal niet uw kennis spuien! Dat dat niet werkt, heeft u zelf al vaak...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/08/2022
09:30 - 12:30 Webinar

Datum

03/08/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Excel - basisopleiding

Georganiseerd door Syntra Antwerpen & Vlaams-Brabant

Betalend
Syntra AB is je partner voor professionele Office trainingen. We hebben 3 niveau's: basis, efficiënt en expert. Dit is de basiscursus MS Excel. MS Excel is de koning van kantoor. De kunst van het werken met een rekenblad beheersen is een surplus voor je cv en je job.
Meerdere dagen
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
04/08/2022
09:30 - 16:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 12
18/08/2022
09:30 - 16:00 Oude Baan 2,  2800 Mechelen 12
22/09/2022
09:30 - 16:00 Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel 12
27/09/2022
09:30 - 16:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 12
06/10/2022
09:30 - 16:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 12
21/10/2022
09:30 - 16:00 Oude Baan 2,  2800 Mechelen 12
17/11/2022
09:30 - 16:00 Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel 12
05/12/2022
09:30 - 16:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 12
08/12/2022
09:30 - 16:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 12
19/01/2023
09:30 - 16:00 Oude Baan 2,  2800 Mechelen 12
24/01/2023
09:30 - 16:00 Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel 12
07/02/2023
09:30 - 16:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 12
09/02/2023
09:30 - 16:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 12
14/03/2023
09:30 - 16:00 Oude Baan 2,  2800 Mechelen 12
21/03/2023
09:30 - 16:00 Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel 12
18/04/2023
09:30 - 16:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 12
21/04/2023
09:30 - 16:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 12
16/05/2023
09:30 - 16:00 Oude Baan 2,  2800 Mechelen 12
23/05/2023
09:30 - 16:00 Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel 12
12/06/2023
09:30 - 16:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 12
14/06/2023
09:30 - 16:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 12

Datum

04/08/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

12


Datum

18/08/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Oude Baan 2,  2800 Mechelen

Vrije plaatsen

12


Datum

22/09/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel

Vrije plaatsen

12


Datum

27/09/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

12


Datum

06/10/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

12


Datum

21/10/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Oude Baan 2,  2800 Mechelen

Vrije plaatsen

12


Datum

17/11/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel

Vrije plaatsen

12


Datum

05/12/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

12


Datum

08/12/2022

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

12


Datum

19/01/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Oude Baan 2,  2800 Mechelen

Vrije plaatsen

12


Datum

24/01/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel

Vrije plaatsen

12


Datum

07/02/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

12


Datum

09/02/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

12


Datum

14/03/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Oude Baan 2,  2800 Mechelen

Vrije plaatsen

12


Datum

21/03/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel

Vrije plaatsen

12


Datum

18/04/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

12


Datum

21/04/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

12


Datum

16/05/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Oude Baan 2,  2800 Mechelen

Vrije plaatsen

12


Datum

23/05/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Kleinhoefstraat 4,  2440 Geel

Vrije plaatsen

12


Datum

12/06/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

12


Datum

14/06/2023

Tijd

09:30 - 16:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

12

Webinar | Praktische gids om inkoopleads te verzamelen

Georganiseerd door Immoversity

Betalend
Tijdens dit webinar zullen we je leren hoe je dagelijks (spontane) inkoopleads zal kunnen verzamelen in een minimum van tijd.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
08/08/2022
09:30 - 12:30 Webinar 40
24/10/2022
13:00 - 16:00 Webinar 40

Datum

08/08/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

40


Datum

24/10/2022

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

40

Timemanagement en omgaan met stress

Georganiseerd door Syntra Antwerpen & Vlaams-Brabant

Betalend
Timemanagement en omgaan met stress: waarom zou je deze opleiding volgen? Leer je stress beheersen met beter time management Een goede planning vormt de basis voor optimaal time management.
Meerdere dagen
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
09/08/2022
09:00 - 16:00 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 10
18/10/2022
09:30 - 16:30 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 10
15/11/2022
09:30 - 16:30 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 10
21/03/2023
09:30 - 16:30 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 10
18/04/2023
09:30 - 16:30 Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem 10

Datum

09/08/2022

Tijd

09:00 - 16:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

10


Datum

18/10/2022

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

10


Datum

15/11/2022

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

10


Datum

21/03/2023

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

10


Datum

18/04/2023

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Borsbeeksebrug 32,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

10

Telefonische prospectie: hoe begin je eraan?

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Telefonische prospectie (6u) Zonder zaaien niet oogsten! Telefonische prospectie kan de deur openen naar een succesvolle inkoop of verkoop. Veel makelaars kijken er tegenop: bang om te storen of afgewezen te worden... Bent u op zoek naar een aanpak aan de telefoon die snel vertrouwen en...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
10/08/2022
09:30 - 12:30 Webinar 3/5

Datum

10/08/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

3/5

Telefonische prospectie: hoe begin je eraan?

Georganiseerd door fonds323

Gratis
Telefonische prospectie (6u) Zonder zaaien niet oogsten! Telefonische prospectie kan de deur openen naar een succesvolle inkoop of verkoop. Veel makelaars kijken er tegenop: bang om te storen of afgewezen te worden... Bent u op zoek naar een aanpak aan de telefoon die snel vertrouwen en...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
10/08/2022
09:30 - 12:30 Webinar 3/4

Datum

10/08/2022

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

3/4

Verplichte opleiding tot AsbestDeskundige Inventarisatie (ADI)

Georganiseerd door Confocus bvba

Betalend
Asbestwetgeving Situering asbestattest en asbest-afbouwbeleid Inspectieprotocol en toepassing volgens de uniforme richtlijnen Gebruik van de OVAM-database Staalnames volgens het inspectieprotocol Bouwkunde en luchtstromen …
Meerdere dagen
Erkende uren 18

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
11/08/2022
09:00 - 17:00 Interleuvenlaan 74,  3000 Leuven 20
17/08/2022
09:00 - 17:00 Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout 20
18/08/2022
09:00 - 17:00 Maaltekouter 3,  9051 Gent 20
15/09/2022
09:00 - 17:00 Hellebeemden 9 Bus B,  3500 Hasselt 20
21/09/2022
09:00 - 17:00 Maaltekouter 3,  9051 Gent 20
06/10/2022
09:00 - 17:00 Filip Williotstraat 9,  2600 Berchem 20
19/10/2022
09:00 - 17:00 Doorniksesteenweg 6,  8500 Kortrijk 20
28/10/2022
09:00 - 17:00 Interleuvenlaan 74,  3000 Leuven 20
23/11/2022
09:00 - 17:00 Hasselt 1,  3500 Hasselt 20

Datum

11/08/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Interleuvenlaan 74,  3000 Leuven

Vrije plaatsen

20


Datum

17/08/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout

Vrije plaatsen

20


Datum

18/08/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Maaltekouter 3,  9051 Gent

Vrije plaatsen

20


Datum

15/09/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Hellebeemden 9 Bus B,  3500 Hasselt

Vrije plaatsen

20


Datum

21/09/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Maaltekouter 3,  9051 Gent

Vrije plaatsen

20


Datum

06/10/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Filip Williotstraat 9,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

20


Datum

19/10/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Doorniksesteenweg 6,  8500 Kortrijk

Vrije plaatsen

20


Datum

28/10/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Interleuvenlaan 74,  3000 Leuven

Vrije plaatsen

20


Datum

23/11/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Hasselt 1,  3500 Hasselt

Vrije plaatsen

20