Downloads

Downloads

Vastgoedmakelaarswet 2013

PDF - Laatst bijgewerkt: 09/02/2022

Vastgoedmakelaarswet van 11 februari 2013 aangaande vastgoedmakelaars-bemiddelaar, -syndicus en -rentmeester. Versie van september 2021.

Downloaden

Reglement van Plichtenleer (Deontologie van de vastgoedmakelaar)

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het Reglement van Plichtenleer is de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Vastgoedmakelaars die zich niet aan deze deontologie houden, riskeren een tuchtsanctie.

Downloaden

Gebruiksvoorwaarden websites vastgoedmakelaars

DOC - Laatst bijgewerkt: 29/11/2022

Model van algemene gebruiksvoorwaarden die je als vastgoedmakelaar best op je website plaatst om misbruik van je publicaties tegen te gaan.

Downloaden

KB over de verplichte verzekering van de vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 25/11/2022

Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

Downloaden

De regels inzake de organisatie en de werking van het BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 11/10/2022

Het KB van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Organisatiebesluit. Werking van de BIV-organen (Nationale Raad, Bureau, Kamers). (Tucht)procedure Kamers. Gewijzigd bij KB van 2 april 2014 - BS 5 mei 2014. 

Downloaden
Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/08/2022

Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Informatie voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector. De antidiscriminatiewetgeving, tips en nuttige adressen.

Opvolger van brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je het vermijden? Praktische tips."

Downloaden

Reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/08/2022

KB van 01-04-2022 tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande vastgoedmakelaars.

Downloaden

Lijst atypische verrichtingen vastgoedmakelaar

DOCX - Laatst bijgewerkt: 03/08/2022

Versie 12/07/2022

Downloaden

Handleiding Antiwitwas

DOCX - Laatst bijgewerkt: 03/08/2022

Versie juli 2022. Dit document is bestemd om de vastgoedmakelaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne maatregelen en controleprocedures, zoals opgelegd door in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S. 6 juni 2017).

Downloaden

Bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 14/06/2022

KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Oprichting van het BIV.

Downloaden