Downloads

Downloads
Logo BIV

BIV-logo (jpg)

JPG - Laatst bijgewerkt: 02/05/2022

Download het logo van het BIV in jpg-formaat, zonder tekst.

Downloaden
Logo BIV

BIV-logo (eps)

ZIP - Laatst bijgewerkt: 02/05/2022

Download het logo van het BIV in eps-formaat.

Downloaden

Aanvraag tot inschrijving als stagemeester

PDF - Laatst bijgewerkt: 27/04/2022

Je kandidatuur stellen als stagemeester doe je met dit formulier, getiteld "Aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagemeesters".

Downloaden
Logo BIV

BIV-logo (pdf)

PDF - Laatst bijgewerkt: 27/04/2022

Download het logo van het BIV in pdf-formaat, zonder tekst.

Downloaden

Stageovereenkomst

PDF - Laatst bijgewerkt: 02/03/2022

Model van stageovereenkomst tussen stagiair en stagemeester.

Downloaden

Verzekeringsprogramma BIV - verklarende nota

PDF - Laatst bijgewerkt: 09/02/2022

Nota bij het verzekeringsprogramma voor vastgoedmakelaars: Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling

Downloaden

Inschrijvingsformulier rechtspersoon

PDF - Laatst bijgewerkt: 18/01/2022

Met dit formulier doe je de aanvraag tot inschrijving van een rechtspersoon. De rechtspersoon wordt dan ingeschreven op het tableau van titularissen. Vergeet de checklist niet door te nemen!

Downloaden

Reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet

PDF - Laatst bijgewerkt: 17/01/2022

KB van 30 juli 2013 tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangaande vastgoedmakelaars.

Downloaden

Reglement van inwendige orde BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Reglement van inwendige orde, goedgekeurd bij ministerieel schrijven van 6 mei 2003.

Downloaden

Antiwitwaswet 2017

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Antiwitwaswet van 18 september 2017. Deze wet vervangt integraal de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

Downloaden