Downloads

Downloads

Vastgoedmakelaarswet 2013

PDF - Laatst bijgewerkt: 09/02/2022

Vastgoedmakelaarswet van 11 februari 2013 aangaande vastgoedmakelaars-bemiddelaar, -syndicus en -rentmeester. Versie van september 2021.

Downloaden

Reglement van Plichtenleer (Deontologie van de vastgoedmakelaar)

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het Reglement van Plichtenleer is de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Vastgoedmakelaars die zich niet aan deze deontologie houden, riskeren een tuchtsanctie.

Downloaden

Bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 14/06/2022

KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Oprichting van het BIV.

Downloaden

Document voor schadeaangifte bij BIV-verzekering

PDF - Laatst bijgewerkt: 14/06/2022

Door vastgoedmakelaars te hanteren formulier voor de aangifte van schadegevallen. Opgelet: gebruik bij voorkeur het online platform (link in document).

Downloaden

Wet op de mede-eigendom

PDF - Laatst bijgewerkt: 07/06/2022

Wet mede-eigendom (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek).

Downloaden

Overeenkomst derdenrekening

DOCX - Laatst bijgewerkt: 07/06/2022

Wie een nieuwe derdenrekening wil openen, kan met deze modelovereenkomst naar de bank stappen. Alle banken aanvaarden of gebruiken dit document. Een ingevuld en ondertekend model wordt ook geaccepteerd bij een aanvraag om vastgoedmakelaar te worden.

Downloaden

Precontractuele informatie verhuur (checklist) buiten onderneming

DOC - Laatst bijgewerkt: 01/06/2022

De vastgoedmakelaar moet de consument precontractuele informatie meegegeven voor de opdracht getekend wordt. Dit geldt voor verhuur- en verkoopopdrachten buiten onderneming. Omdat je als makelaar zelf moet kunnen bewijzen dat je deze informatie ook effectief aan de consument gaf, laat je de gegeven lijst van precontractuele informatie best "voor ontvangst" tekenen door de consument. 

Precontractuele informatie verkoop (checklist) buiten onderneming

DOC - Laatst bijgewerkt: 01/06/2022

De vastgoedmakelaar moet de consument precontractuele informatie meegegeven voor de opdracht getekend wordt. Dit geldt voor verhuur- en verkoopopdrachten buiten onderneming. Omdat je als makelaar zelf moet kunnen bewijzen dat je deze informatie ook effectief aan de consument gaf, laat je de gegeven lijst van precontractuele informatie best "voor ontvangst" tekenen door de consument. 

Voorafgaandelijke verklaring van occasionele uitoefening

PDF - Laatst bijgewerkt: 30/05/2022

Voorafgaandelijke verklaring tot occasionele uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar in België.

Downloaden

Aanvraag tot wederinschrijving als titularis

PDF - Laatst bijgewerkt: 30/05/2022

Dit is het formulier waarmee je je wederinschrijving aanvraagt als titularis.

Downloaden