Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de praktijk

U bent hier

Over de regelmatige controles van de FOD Economie

Over de regelmatige controles van de FOD Economie

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 31/05/2018

De FOD Economie controleert de toepassing van een aantal reglementeringen door professionals uit 15 sectoren, waaronder ook de vastgoedmakelaars. In een brief die eind 2016 het begin van de controles aankondigde, wordt de controle de “kern van het markttoezicht” genoemd.

De FOD legt zich specifiek toe op controles van de prijsaanduiding, correcte KBO-inschrijving en NACEBEL-codes, verplichte vermeldingen op de websites, de naleving van het KB bemiddelingsopdrachten en de antiwitwasverplichtingen.

Prijsaanduiding

  • Is de door de consument te betalen prijs duidelijk en correct aangeduid?

KBO

Vermeldingen op website

KB Bemiddelingsopdrachten

Witwaspreventie

BIV-erkenning

De Economische Inspectie controleert tevens je BIV-erkenning. De lijst van erkende vastgoedmakelaars is publiek toegankelijk en kan iedereen raadplegen via de BIV-website. Indien de Economische Inspectie desondanks een attest van erkenning zou vragen, kan je dit op eenvoudig verzoek verkrijgen bij het BIV. 

Was dit artikel nuttig?