stakinsgvordering

woensdag 26 september 2018
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Gent
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 
  • Akkoordvonnis

Verweerder

- Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3700 € per inbreuk.

          - Werd  veroordeeld tot de kosten van het geding