stakinsgvordering

vrijdag 19 januari 2018
Rechtbank: 
rechtbank van koophandel Bergen
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerders

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten te laten uitoefenen door een stagiair die niet in orde is met artikel 12 van de makelaarswet

- Mogen niet langer samenwerken met niet erkende personen voor het stellen van makelaarsactiviteiten

Verweerder 2

           - mag niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.

- mag niet langer publiciteit voeren via internet of enig ander medium ( vitrine, tijdschriften, kranten,…) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk en per dag,