stakinsgvordering

donderdag 23 augustus 2018
Rechtbank: 
Hof van Beroep Brussel
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerders

- Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 €  per inbreuk en per dag (maximum 250.000€)

- Werden  solidair veroordeeld tot de kosten van het geding